Đại học Tổng hợp

Đại học Quốc gia Volgograd

Tên chính thức Волгоградский государственный университет
Tên tiếng Anh Volgograd State University
Địa chỉ 400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100, thành phố Volgograd, Volgograd.
Lĩnh vực Khối Khoa học tự nhiên & Khoa học cơ bản
Khối Khoa học công nghệ & Khoa học kỹ thuật
Khối Giáo dục & Khoa học sư phạm
Khối Văn hóa nghệ thuật
Thứ hạng
Hiệu trưởng Василий Валерьевич Тараканов
Năm thành lập 1980 Địa chỉ website volsu.ru
Số Sinh viên sinh viên Ký túc xá chỗ
Số Điện thoại +8 (8442) 46-02-79 Địa chỉ email rector@volsu

Giới thiệu về

Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd

Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd là cơ sở giáo dục đại học lớn nhất và lâu đời nhất tại tỉnh Volgograd. Năm 1972, Ủy ban Khu vực Volgograd đã đưa ra quyết định về việc thành lập một trường đại học công lập trong thành phố. Tuy nhiên, phải đến năm 1974, việc tổ chức thành lập Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd mới chính thức được xác nhận, và khóa học đầu tiên phải chờ cho tới năm 1980 mới được diễn ra.

Tuy phải mất một quá trình lâu dài từ quyết định trên giấy tờ đến khi thành một cơ sở đào tạo thực tế, nhưng ngay từ những năm đầu tiên sau khi Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd đi vào hoạt động, trường đã có những bước tiến vững chắc và thần tốc. Tính đến nay, gần 50.000 sinh viên đã hoàn thành chương trình học tại trường, trong đó có hơn 12.000 sinh viên, nghiên cứu sinh sau đại học và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đây là một con số không nhỏ so với các trường đại học có cùng tuổi đời.

Hơn thế nữa, Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd hiện là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Á-Âu, Hiệp hội các trường đại học cổ điển Nga, Hiệp hội quốc tế các trường đại học đào tạo ngôn ngữ và văn học Nga. Nhiều năm liền, trường được đưa vào danh sách 200 trường đại học tốt nhất trong các nước BRICS. Quan hệ đối tác chặt chẽ được ban lãnh đạo nhà trường duy trì và cũng cố thường xuyên với Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg , Đại học Cologne – Pháp, Đại học Sorbonne – Pháp, Đại học Inholland – Hà Lan và nhiều trường đại học uy tín trong và ngoài nước khác.

Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd ngày nay có cấu trúc bao gồm 9 Viện: Viện Kinh tế Tài chính; Viện Ngữ văn và Giao tiếp đa văn hóa; Viện giáo dục nâng cao; Viện Lịch sử, Quan hệ Quốc tế và Công nghệ Xã hội; Viện Quản lý và Kinh tế Khu vực; Viện luật; Viện Toán học và Công nghệ Thông tin; Viện Khoa học Tự nhiên; Viện công nghệ ưu tiên. Bên cạnh khuôn viên chính của mình, trường còn có một Phân hiệu tại Volzhsky mang tên Viện Nhân đạo Volga.

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd

Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 04/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.03.00 Toán học và Cơ học
01.03.02 Toán tin Ứng dụng
02.03.00 Khoa học máy tính và Khoa học thông tin
02.03.01 Toán học và Khoa học Máy tính
02.03.03 Toán hỗ trợ và quản trị Hệ thống thông tin
05.03.00 Khoa học Trái đất
05.03.01 Địa chất
05.03.02 Địa lý
05.03.03 Bản đồ học và Tin học địa chất
05.03.06 Môi trường sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
06.03.00 Khoa học sinh học
06.03.01 Sinh học

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
07.03.00 Kiến trúc
07.03.01 Kiến trúc
09.03.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.03.01 Tin học và Kỹ thuật máy tính
09.03.02 Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin
09.03.03 Tin học ứng dụng
09.03.04 Kỹ thuật phần mềm
11.03.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.03.01 Kỹ thuật vô tuyến
11.03.02 Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc
12.03.00 Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học
12.03.04 Hệ thống kỹ thuật sinh học và công nghệ sinh học
27.03.00 Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật
27.03.05 Đổi mới
28.03.00 Công nghệ nano và Vật liệu nano
28.03.02 Kỹ thuật nano

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.03.00 Khoa học Tâm lý
37.03.01 Tâm lý học
38.03.00 Kinh tế và Quản lý
38.03.01 Kinh tế
38.03.02 Quản lý
38.03.04 Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị
38.03.05 Tin học kinh tế
39.03.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.03.01 Xã hội học
39.03.02 Công tác xã hội
39.03.03 Tổ chức công tác thanh niên
40.03.00 Pháp luật học
40.03.01 Pháp luật
41.03.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.03.01 Khu vực học nước ngoài
41.03.04 Chính trị học
41.03.05 Quan hệ quốc tế
42.03.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.03.01 Quảng cáo và Quan hệ công chúng
42.03.02 Báo chí
43.03.00 Dịch vụ và Du lịch
43.03.02 Du lịch

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
46.03.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.03.01 Lịch sử

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd

Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 04/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
06.05.00 Khoa học sinh học
06.05.01 Sinh học và Thông tin sinh học

học bổng nga 2024 – hệ cao học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd

Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 04/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.04.00 Toán học và Cơ học
01.04.01 Toán học
01.04.02 Toán tin Ứng dụng
02.04.00 Khoa học máy tính và Khoa học thông tin
02.04.03 Toán hỗ trợ và quản trị Hệ thống thông tin
03.04.00 Vật lý học và Thiên văn học
03.04.02 Vật lý
05.04.00 Khoa học Trái đất
05.04.02 Địa lý
05.04.06 Sinh thái và quản lý thiên nhiên
06.04.00 Khoa học sinh học
06.04.01 Sinh học

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.04.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.04.01 Tin học và Kỹ thuật máy tính
09.04.03 Tin học ứng dụng
09.04.04 Kỹ thuật phần mềm
11.04.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.04.01 Kỹ thuật vô tuyến
11.04.02 Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc
12.04.00 Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học
12.04.05 Kỹ thuật laser và Công nghệ laser
27.04.00 Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật
27.04.05 Đổi mới

Văn hóa và Nghệ thuật

Ngành đào tạo
52.04.00 Sân khấu nghệ thuật và Văn học nghệ thuật
52.04.03 Nghệ thuật sân khấu

học bổng nga 2024 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd

Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 04/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.06.00 Toán học và Cơ học
01.06.01 Toán học và Cơ học
02.06.00 Khoa học máy tính và Khoa học thông tin
02.06.01 Khoa học máy tính và Khoa học thông tin
03.06.00 Vật lý học và Thiên văn học
03.06.01 Vật lý và Thiên văn học
05.06.00 Khoa học Trái đất
05.06.01 Khoa học trái đất

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.06.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.06.01 Tin học và Kỹ thuật máy tính
11.06.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.06.01 Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống thông tin liên lạc
19.06.00 Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học
19.06.01 Sinh thái công nghiệp và công nghệ sinh học

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.06.00 Khoa học Tâm lý
37.06.01 Khoa học Tâm lý
38.06.00 Kinh tế và Quản lý
38.06.01 Kinh tế
39.06.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.06.01 Khoa học xã hội học
40.06.00 Pháp luật học
40.06.01 Pháp luật
41.06.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.06.01 Khoa học chính trị và khu vực học
42.06.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.06.01 Thông tin thư viện

Giáo dục và Khoa học sư phạm

Ngành đào tạo
44.06.00 Giáo dục và Khoa học Sư phạm
44.06.01 Khoa học sư phạm và giáo dục

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.06.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.06.01 Nghiên cứu Ngôn ngữ học và văn học
46.06.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.06.01 Lịch sử học và Khảo cổ học
47.06.00 Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo
47.06.01 Triết học, Đạo đức và Nghiên cứu Tôn giáo