Học viện Kinh tế Quốc gia và Quản lý Hành chính công Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga

Viện Hành chính công vùng Tây Bắc

Tên chính thức Северо-Западный институт - филиал РАНХиГС
Tên tiếng Anh North-West Institute of Management of the Russian Federation Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Địa chỉ "199178 г. Санкт-Петербург Средний пр. В.О., д. 57/43", thành phố Saint Petersburg, .
Lĩnh vực
Thứ hạng
Hiệu trưởng Vladimir Alexandrovich Shamakhov
Năm thành lập 1918 Địa chỉ website sziu.ranepa.ru
Số Sinh viên sinh viên Ký túc xá chỗ
Số Điện thoại sziu@sziu.ranepa.ru Địa chỉ email +7 (812) 335-94-94

Giới thiệu về

Viện Hành chính công vùng Tây Bắc

Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA) được thành lập theo Nghị định của Tổng thống Liên bang Nga ngày 20 tháng 9 năm 2010 số 1140 bằng cách gia nhập Học viện Hành chính Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RAGS, năm sáng tạo – 1991), cũng như 12 tổ chức giáo dục liên bang khác.

Nhiệm vụ của Viện RANEPA Tây Bắc là hình thành một hệ thống giáo dục thường xuyên có tác động đến sự phát triển của khu vực Tây Bắc thông qua đào tạo nhân viên quản lý có trình độ, tổ chức nghiên cứu ứng dụng và cung cấp một loạt các dịch vụ theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận.

Ban giám đốc của Học viện SZIU RANEPA đã xác định các mục tiêu chất lượng sau đây cho giai đoạn đến năm 2020:

  • Cá nhân hóa giáo dục và sự hài lòng tối đa của các nhóm người tiêu dùng khác nhau thông qua việc hình thành các con đường giáo dục cá nhân;
  • Liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục và khoa học thông qua việc từ chối giáo dục đại chúng và hình thành các gói dịch vụ, ưu đãi độc đáo cho người tiêu dùng và các bên liên quan;
  • Triển khai hệ thống đánh giá mức độ năng lực của học sinh có tính đến các yêu cầu của Tiêu chuẩn Giáo dục Liên bang, cũng như người tiêu dùng và các bên quan tâm được đại diện bởi chủ lao động và học sinh;
  • Tiến hành nghiên cứu khoa học liên ngành, hội nhập giáo dục và khoa học ở Tây Bắc RANEPA để đảm bảo vị trí hàng đầu ổn định trong quản lý  khoa học Tây Bắc;
  • Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận theo từng giai đoạn để tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015 (ISO 9001: 2015), tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO quốc tế trong tất cả các lĩnh vực quản lý.

Học viện cố gắng đảm bảo tính liên tục của giáo dục của các nhóm dân cư khác nhau dưới tác động của việc thay đổi các yếu tố xã hội phát triển của khu vực Tây Bắc. Để phát triển thành công và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan, chúng tôi thực hiện hoạch định chiến lược có tính đến đánh giá rủi ro cho tăng trưởng bền vững.

Liên hệ Du học Nga để được tư vấn miễn phí

Văn phòng: 58 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: +84 (24) 73003556

+ 84 947 819 357

Địa chỉ email: hocbongngavn@gmail.com

 

học bổng nga 2023 – hệ Đại học tại Viện Hành chính công vùng Tây Bắc

Chương trình Cử nhân – Đang chờ cập nhật

học bổng nga 2023 – hệ Đại học tại Viện Hành chính công vùng Tây Bắc

Chương trình Chuyên gia – Đang chờ cập nhật

học bổng nga 2023 – hệ Cao học tại Viện Hành chính công vùng Tây Bắc

Chương trình Thạc sĩ – Đang chờ cập nhật

học bổng nga 2023 – hệ Nghiên cứu sinh tại Viện Hành chính công vùng Tây Bắc

Chương trình Nghiên cứu sinh Tiến sĩ – Đang chờ cập nhật