fbpx

Đại học chuyên ngành

Học viện Kinh tế Quốc gia và Quản lý Hành chính công Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga

Tên chính thức Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Tên tiếng Anh Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation
Địa chỉ 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 84, thành phố Moscow, .
Lĩnh vực Khối Kinh tế & Khoa học xã hội
Khối Văn hóa nghệ thuật
Thứ hạng
Hiệu trưởng Влади́мир Алекса́ндрович Ма́у
Năm thành lập 2010 Địa chỉ website ranepa.ru
Số Sinh viên sinh viên Ký túc xá chỗ
Số Điện thoại +7 499 956-99-99 Địa chỉ email information@ranepa.ru

Giới thiệu về

Học viện Kinh tế Quốc gia và Quản lý Hành chính công Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga

Học viện Kinh tế Quốc gia và Quản lý hành chính công Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga  (RANHiGS Academy Presidential)  là tổ chức giáo dục đại học Nga tham gia vào việc cung cấp các chuyên gia trong định hướng xã hội, kinh tế và nhân đạo. Nó được thành lập vào năm 2010 bằng cách sáp nhập Học viện kinh tế quốc dân thuộc Chính phủ Liên bang Nga và Viện Hàn lâm Hành chính thuộc Tổng thống Liên bang Nga, cũng như tham gia 12 cơ sở giáo dục nhà nước liên bang khác.
Hiện nay, Học Viện Kinh tế Quốc gia và Quản lý hành chính công Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga là cơ sở giáo dục lớn nhất ở Nga với 57 chi nhánh của Học viện được đại diện trong 49 thực thể cấu thành của Liên bang Nga.
Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2017, Học viện đã đào tạo 162.559 người, cho đến nay, tổng số sinh viên trong khu vực của 84 782 người, trong đó chương trình đại học đào tạo 72.739 người, chương trình bằng Thạc sĩ là 6864 người và hơn 1.000 sinh viên nước ngoài học tại các chi nhánh của Học viện. Học viện có 5.636 giảng viên, trong đó có 887 tiến sỹ khoa học và giáo sư, 2.897 ứng viên của phó giáo sư. Học viện thực hiện các chương trình giáo dục cơ bản cơ bản gồm 75 chương trình đại học, 8 chương trình đặc biệt, và 120 chương trình thạc sỹ, 7 chương trình dạy nghề trung học đang được thực hiện.
Học viện đã phát triển và đang thực hiện hơn 200 chương trình đào tạo chuyên môn bổ sung và hàng năm có khoảng 30% chương trình được cập nhật bổ sung
Học viện đã phát triển các chương trình đào tạo phù hợp cho công chức các cơ quan liên bang và các cơ quan chính phủ.
RASHiGS hiện là một trong những nhà lãnh đạo trong việc đào tạo các nhà quản lý cấp cao cho các doanh nghiệp và tổ chức Nga. Hơn một phần ba sinh viên đăng ký chương trình MBA (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh) tại Liên bang Nga là sinh viên của Học viện.
Hầu hết các MBA và EMBA (Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh) được kiểm định chất lượng bởi các hiệp hội kiểm định uy tín nhất trên thế giới.
Học viện đã trở thành một trong những nơi khởi xướng việc đưa các chương trình MRA (Thạc sĩ Quản trị Công) vào hệ thống giáo dục Nga. Mục đích của các chương trình này là đảm bảo nhu cầu nhân sự của các cơ quan công quyền.
Học viện có nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học nước ngoài hàng đầu. Vì vậy học viện thường xuyên gửi sinh viên của mình đến các nước khác thông qua chương trình trao đổi sinh viên và đào tạo cả sinh viên nước ngoài.
Tiềm năng khoa học của Học viện là hơn 1000 tiến sĩ khoa học và giáo sư, hơn 3000 ứng viên của phó giáo sư.

Hoạt động khoa học của Học viện như một nhà tư vấn chính cho các dự án phát triển và các chương trình được phát triển bởi các nhà chức trách liên bang và các cơ quan chức năng của Liên bang Nga, các tập đoàn và các tổ chức công cộng, cho phép không ngừng cải thiện và cập nhật quá trình giáo dục.
Thư viện học viện gồm hơn 7 triệu đơn vị sách. Thư viên học viện cũng bao gồm một thư viện của Duma Quốc gia (thành lập năm 1906), đó là thư viện Demidov nổi tiếng. Khuôn viên thư viện có diện tích hơn 315 nghìn mét vuông.
Học viện tích cực hợp tác với các lĩnh vực khác của Liên bang Nga cả về đào tạo và trong lĩnh vực công việc chung nhằm phát triển sáng tạo của nền kinh tế.

Để biết thêm về thông tin tuyển sinh. Vui lòng liên hệ văn phòng Du học Nga tại Việt Nam:

Địa chỉ:
58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại:
+84 (24) 73003556
+84 0947 819 357
Địa chỉ email:
hocbongngavn@gmail.com

học bổng nga 2021 – hệ Đại học tại Học viện Kinh tế Quốc gia và Quản lý Hành chính công Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga

Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 05/2021

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.03.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.03.03 Tin học ứng dụng

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
38.03.00 Kinh tế và Quản lý
38.03.01 Kinh tế
38.03.02 Quản lý
38.03.04 Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị
38.03.06 Thương mại
40.03.00 Pháp luật học
40.03.01 Pháp luật
41.03.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.03.01 Khu vực học nước ngoài
42.03.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.03.01 Quảng cáo và Quan hệ công chúng

Văn hóa và Nghệ thuật

Ngành đào tạo
54.03.00 Mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng
54.03.01 Thiết kế

học bổng nga 2021 – hệ cao học tại Học viện Kinh tế Quốc gia và Quản lý Hành chính công Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga

Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 05/2021

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
38.04.00 Kinh tế và Quản lý
38.04.01 Kinh tế
38.04.02 Quản lý
38.04.04 Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị
40.04.00 Pháp luật học
40.04.01 Pháp luật
41.04.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.04.01 Khu vực học nước ngoài
41.04.04 Chính trị học

học bổng nga 2021 – hệ nghiên cứu sinh tại Học viện Kinh tế Quốc gia và Quản lý Hành chính công Nga trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga

Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 05/2021

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.06.00 Khoa học Tâm lý
37.06.01 Khoa học Tâm lý
38.06.00 Kinh tế và Quản lý
38.06.01 Kinh tế
40.06.00 Pháp luật học
40.06.01 Pháp luật
41.06.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.06.01 Khoa học chính trị và khu vực học

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
46.06.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.06.01 Lịch sử học và Khảo cổ học