Đại học nông nghiệp quốc gia

Đại học Nông nghiệp quốc gia Volgograd

Tên chính thức Волгоградский государственный аграрный университет
Tên tiếng Anh Volgograd State Agrarian University
Địa chỉ 400002, г. Волгоград, пр-т Университетский, 26, thành phố Volgograd, Volgograd.
Lĩnh vực Khối Khoa học tự nhiên & Khoa học cơ bản
Khối Khoa học công nghệ & Khoa học kỹ thuật
Khối Nông nghiệp & Khoa học nông nghiệp
Khối Kinh tế & Khoa học xã hội
Thứ hạng
Hiệu trưởng Алексей Семёнович Овчинников
Năm thành lập 1944 Địa chỉ website volgau.com
Số Sinh viên 16000 sinh viên Ký túc xá chỗ
Số Điện thoại +7 (8442) 411-778 Địa chỉ email volgau@volgau.com

Giới thiệu về

Đại học Nông nghiệp quốc gia Volgograd

Đại học Nông nghiệp quốc gia Volgograd là một cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành nông-lâm nghiệp tại thành phố anh hùng Volgograd. Trường có lịch sử lâu đời và được thành lập từ ngày 17 tháng 7 năm 1944, với tên gọi ban đầu là Học viện Nông nghiệp Stalingrad tại thành phố Uryupinsk, bao gồm 4 khoa cơ bản: nông học, kỹ thuật, thú y và khoa cơ giới hóa nông nghiệp với số lượng tuyển sinh ban đầu là 400 người cho các khóa đầu tiên. Trường được đổi tên thành Học viện Nông nghiệp quốc gia Volgograd vào năm 1994, và vào ngày 19 tháng 10 năm 2011, trường trở thành trường Đại học như ngày nay.

Năm 1967, Đại học Nông nghiệp quốc gia Volgograd khi đó còn là Học viện Nông nghiệp Stalingrad đã được chỉ định đào tạo cán bộ cho các đơn vị quân sự thuộc Liên bang Xô Viết. Tới năm 2008, trường là một trong 68 đơn vị đào tạo đại học tại Liên bang Nga được cấp phép đào tạo hệ quân sự song song với hệ dân sự.

Tính đến năm 2019, Đại học Nông nghiệp quốc gia Volgograd có 7 khoa, 2 viện, cụ thể như sau:

  • Khoa nông nghiệp (trước đây là nông học);
  • Khoa công nghệ sinh học và thú y (trước đây là thú y)
  • Khoa kỹ thuật và công nghệ (trước đây là cơ giới hóa nông nghiệp)
  • Khoa công nghệ chế biến và thương phẩm học
  • Khoa cải tạo sinh thái
  • Khoa kinh tế (sáp nhập giữa khoa kinh tế nông nghiệp và khoa xã hội, nhân đạo và giáo dục bổ sung)
  • Khoa năng lượng điện (trước đây – điện khí hóa nông nghiệp)
  • Viện Đào tạo nâng cao nhân lực kinh doanh nông nghiệp
  • Viện Giáo dục Thường xuyên

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Nông nghiệp quốc gia Volgograd

Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 04/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
05.03.00 Khoa học Trái đất
05.03.06 Môi trường sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
19.03.00 Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học
19.03.04 Công nghệ sản xuất và phục vụ ăn uống
20.03.00 An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường
20.03.02 Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi
21.03.00 Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa
21.03.02 Quản lý đất đai và địa chính

Nông nghiệp và Khoa học Nông nghiệp

Ngành đào tạo
35.03.00 Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
35.03.01 Lâm nghiệp
35.03.04 Nông học
35.03.06 Kỹ thuật nông nghiệp
35.03.07 Công nghệ sản xuất và chế biến nông sản
36.03.00 Thú y và Động vật học
36.03.01 Khám thú y và vệ sinh thú y

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
38.03.00 Kinh tế và Quản lý
38.03.01 Kinh tế
43.03.00 Dịch vụ và Du lịch
43.03.02 Du lịch

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Nông nghiệp quốc gia Volgograd

Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 04/2024

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
20.05.00 An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường
20.05.01 An toàn cháy nổ
21.05.00 Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa
21.05.01 Trắc địa ứng dụng

Nông nghiệp và Khoa học Nông nghiệp

Ngành đào tạo
36.05.00 Thú y và Động vật học
36.05.01 Thú y

học bổng nga 2024 – hệ cao học tại Đại học Nông nghiệp quốc gia Volgograd

Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 04/2024

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
20.04.00 An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường
20.04.02 Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi

Nông nghiệp và Khoa học Nông nghiệp

Ngành đào tạo
35.04.00 Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
35.04.04 Nông học
35.04.06 Kỹ thuật nông nghiệp

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
43.04.00 Dịch vụ và Du lịch
43.04.02 Du lịch

học bổng nga 2024 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Nông nghiệp quốc gia Volgograd

Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 04/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
05.06.00 Khoa học Trái đất
05.06.01 Khoa học trái đất

Nông nghiệp và Khoa học Nông nghiệp

Ngành đào tạo
35.06.00 Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
35.06.01 Nông nghiệp
36.06.00 Thú y và Động vật học
36.06.01 Thú y và Kỹ thuật chăn nuôi