Đại học nhân văn quốc gia

Đại học Nhân văn Quốc gia Nga

Tên chính thức Российский государственный гуманитарный университет
Tên tiếng Anh Russian State University for the Humanities
Địa chỉ Số 6, đường Miusskaya , thành phố Moscow, .
Lĩnh vực Khối Khoa học tự nhiên & Khoa học cơ bản
Khối Kinh tế & Khoa học xã hội
Khối Giáo dục & Khoa học sư phạm
Khối Nhân văn
Khối Văn hóa nghệ thuật
Thứ hạng
Hiệu trưởng Алекса́ндр Бори́сович Безборо́дов
Năm thành lập 1930 Địa chỉ website rsuh.ru
Số Sinh viên 25000 sinh viên Ký túc xá chỗ
Số Điện thoại Địa chỉ email

Giới thiệu về

Đại học Nhân văn Quốc gia Nga

Đại học nhân văn quốc gia Nga (RGGU) là cơ sở giáo dục giáo dục đại học liên bang ở Moscow. Được thành lập vào tháng 3 năm 1991 trên cơ sở Viện Lưu trữ Lịch sử Mátxcơva. RSUH tiến hành việc đào tạo sinh viên về 39 chương trình giáo dục chuyên nghiệp và 28 chỉ thị của bộ máy. Hơn 10.000 sinh viên đang theo học tại Đại học Nhân văn Nga và khoảng 20.000 trong các chi nhánh. Các khoa của trường đại học có khoảng 600 giáo viên chuyên trách và khoảng 200 người bán thời gian, các chuyên gia từ các viện RAS, các trường đại học của Moscow và các cơ sở khoa học khác. RSUH tuyển dụng hơn 70 học giả và thành viên tương ứng của các học viện Nga và nước ngoài, hơn 200 giáo sư và bác sĩ, hơn 500 ứng viên của khoa học.

Có khoảng 300 sinh viên tốt nghiệp trong 36 chuyên ngành được đào tạo trong khóa học sau đại học của RSUH, có một chương trình tiến sĩ. 11 hội đồng chuyên đề công tác chuyên môn, năm trong số đó – về bảo vệ luận văn tiến sĩ. Ngoài ra còn có 3 khoa đại học tổng quát (xã hội học, triết học, lịch sử nghệ thuật), 9 phòng đại học tổng hợp, 8 trung tâm giáo dục, khoa học và khoa học toàn quốc, 15 trung tâm giáo dục và khoa học quốc tế. Cũng trong RSUH là trung tâm giáo dục tiền đại học; Bảo tàng nghệ thuật giáo dục, được tạo ra kết hợp với Bảo tàng Mỹ thuật. AS Pushkin, một thư viện khoa học, một trung tâm để mua các thư viện của các trường đại học Nga bằng văn học nước ngoài, một trung tâm bảo quản tài liệu của các thư viện của các trường đại học Nga.

Để biết thêm về thông tin tuyển sinh. Vui lòng liên hệ văn phòng Du học Nga tại Việt Nam:

Địa chỉ:
58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại:
+84 (24) 73003556
+84 0947 819 357
Địa chỉ email:
hocbongngavn@gmail.com

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Nhân văn Quốc gia Nga

Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 05/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.03.00 Toán học và Cơ học
01.03.04 Toán ứng dụng

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.03.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.03.03 Tin học ứng dụng
10.03.00 Bảo mật thông tin
10.03.01 Bảo mật thông tin

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.03.00 Khoa học Tâm lý
37.03.01 Tâm lý học
38.03.00 Kinh tế và Quản lý
38.03.01 Kinh tế
38.03.02 Quản lý
38.03.03 Quản trị nhân sự
38.03.04 Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị
39.03.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.03.01 Xã hội học
40.03.00 Pháp luật học
40.03.01 Pháp luật
41.03.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.03.01 Khu vực học nước ngoài
41.03.04 Chính trị học
41.03.05 Quan hệ quốc tế
42.03.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.03.01 Quảng cáo và Quan hệ công chúng
42.03.02 Báo chí
43.03.00 Dịch vụ và Du lịch
43.03.01 Dịch vụ
43.03.02 Du lịch
43.03.03 Khách sạn – nghỉ dưỡng

Giáo dục và Khoa học sư phạm

Ngành đào tạo
44.03.00 Giáo dục và Khoa học Sư phạm
44.03.02 Giáo dục Tâm lý sư phạm

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.03.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.03.01 Ngữ văn học
45.03.02 Ngôn ngữ học
45.03.03 Ngôn ngữ cơ bản và ứng dụng
45.03.04 Hệ thống tri thức trong xã hội loài người
46.03.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.03.01 Lịch sử
46.03.02 Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư
46.03.03 Nhân chủng học và Dân tộc học
47.03.00 Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo
47.03.01 Triết học
47.03.03 Tôn giáo học

Văn hóa và Nghệ thuật

Ngành đào tạo
50.03.00 Lịch sử nghệ thuật
50.03.01 Nghệ thuật và Khoa học Nhân văn
51.03.00 Nghiên cứu văn hóa và Các dự án văn hóa xã hội
51.03.01 Văn hóa
51.03.04 Bảo tàng học và bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên
54.03.00 Mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng
54.03.01 Thiết kế

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Nhân văn Quốc gia Nga

Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 05/2024

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.05.00 Khoa học Tâm lý
37.05.01 Tâm lý học lâm sàng
37.05.02 Tâm lý học các hoạt động công vụ

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.05.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.05.01 Dịch thuật và Dịch thuật học

học bổng nga 2024 – hệ cao học tại Đại học Nhân văn Quốc gia Nga

Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 05/2024

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.04.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.04.03 Tin học ứng dụng

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.04.00 Khoa học Tâm lý
37.04.01 Tâm lý học
38.04.00 Kinh tế và Quản lý
38.04.01 Kinh tế
38.04.02 Quản lý
38.04.03 Quản trị nhân sự
38.04.04 Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị
39.04.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.04.01 Xã hội học
40.04.00 Pháp luật học
40.04.01 Pháp luật
41.04.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.04.01 Khu vực học nước ngoài
41.04.04 Chính trị học
41.04.05 Quan hệ quốc tế
42.04.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.04.01 Quảng cáo và Quan hệ công chúng
42.04.02 Báo chí
43.04.00 Dịch vụ và Du lịch
43.04.02 Du lịch

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.04.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.04.01 Ngữ văn học
45.04.02 Ngôn ngữ học
45.04.03 Ngôn ngữ học cơ bản và ứng dụng
45.04.04 Hệ thống tri thức trong xã hội loài người
46.04.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.04.01 Lịch sử
46.04.02 Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư
46.04.03 Nhân chủng học và Dân tộc học
47.04.00 Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo
47.04.01 Triết học
47.04.03 Nghiên cứu Tôn giáo

Văn hóa và Nghệ thuật

Ngành đào tạo
50.04.00 Lịch sử nghệ thuật
50.04.01 Nghệ thuật và Khoa học Nhân văn
50.04.03 Lịch sử nghệ thuật
51.04.00 Nghiên cứu văn hóa và Các dự án văn hóa xã hội
51.04.01 Văn hóa
51.04.04 Bảo tàng học và bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên
54.04.00 Mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng
54.04.01 Thiết kế

học bổng nga 2024 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Nhân văn Quốc gia Nga

Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 05/2024

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.06.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.06.01 Nghiên cứu Ngôn ngữ học và văn học
46.06.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.06.01 Lịch sử học và Khảo cổ học