Đại học Nghiên cứu tổng hợp quốc gia

Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Y khoa Liên bang Nga mang tên Pirogov

Tên chính thức Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Tên tiếng Anh Pirogov Russian National Research Medical University
Địa chỉ 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, thành phố Moscow, .
Lĩnh vực Khối Y tế & Y khoa
Thứ hạng
Hiệu trưởng Сергей Анатольевич Лукьянов
Năm thành lập 1906 Địa chỉ website rsmu.ru
Số Sinh viên sinh viên Ký túc xá chỗ
Số Điện thoại +7 (495) 434-14-22 Địa chỉ email rsmu@rsmu.ru

Giới thiệu về

Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Y khoa Liên bang Nga mang tên Pirogov

Đại học Y khoa Quốc gia Nga được đặt theo tên của N.I. Pirogova – một trong những trường đại học y khoa lớn nhất ở Nga.

Lịch sử của trường bắt đầu vào năm 1906.Pirogov đặt nền móng cho phẫu thuật thực địa và giải phẫu phẫu thuật, lãnh đạo các phòng khám phẫu thuật của Đại học Derpt (nay là Tartu), và sau đó là Học viện Y khoa và Phẫu thuật St. Pirogov cũng là một nhà tổ chức tích cực của khoa học y tế, đã chú ý nhiều đến việc tạo ra các dụng cụ phẫu thuật và bộ dụng cụ phẫu thuật mới cho quân đội. Pirogov cũng là người đầu tiên sử dụng thuốc mê trong lĩnh vực quân đội trong một ca phẫu thuật. Nhưng phẩm chất tổ chức và y tế tốt nhất của ông đặc biệt sống động trong quá trình bảo vệ thành phố Sevastopol. Ông dành nhiều nỗ lực để đào tạo bác sĩ trẻ và đào tạo nhân viên khoa học và y tế. Cuộc đời N.I. Pirogov là một ví dụ về sự phục vụ hết mình cho khoa học và Tổ quốc.

Ngày 5 tháng 11 năm 1991 theo lệnh của Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Nga lần thứ 2 MOLGMI họ. N.I. Pirogova được chuyển đổi thành Đại học Y khoa Quốc gia Nga. Quyết định này một lần nữa khẳng định vai trò hàng đầu của trường trong ngành y tế của Nga.

Năm 2010, Đại học, trường duy nhất trong số các trường đại học y ở Nga, đã nhận được danh hiệu “Đại học nghiên cứu quốc gia” trong giai đoạn 2010-2019.

Năm 2011, theo lệnh của Bộ Y tế và Phát triển xã hội Liên bang Nga, Đại học Y khoa Nhà nước Nga được đổi tên thành Đại học Y khoa Quốc gia Nga được đặt tên theo Pirogov.

Năm 1981, Trường đã tổ chức Bảo tàng Lịch sử RNIMU , triển lãm dành riêng cho các giai đoạn khác nhau của hoạt động của Trường dựa trên nền tảng của lịch sử phát triển của đất nước và y học trong nước

 

Để biết thêm về thông tin tuyển sinh. Vui lòng liên hệ văn phòng Du học Nga tại Việt Nam:

Địa chỉ:
58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại:
+84 (24) 73003556
+84 0947 819 357
Địa chỉ email:
hocbongngavn@gmail.com

học bổng nga 2023 – hệ Đại học tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Y khoa Liên bang Nga mang tên Pirogov

Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 12/2023

Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe

Ngành đào tạo
34.03.00 Điều dưỡng
34.03.01 Điều dưỡng

học bổng nga 2023 – hệ Đại học tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Y khoa Liên bang Nga mang tên Pirogov

Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 12/2023

Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe

Ngành đào tạo
31.05.00 Y học lâm sàng
31.05.01 Y đa khoa
31.05.02 Nhi khoa
31.05.03 Nha khoa
33.05.00 Dược học
33.05.01 Dược học

học bổng nga 2023 – hệ cao học tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Y khoa Liên bang Nga mang tên Pirogov

Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 12/2023

Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe

Ngành đào tạo
32.04.00 Khoa học sức khỏe và Y tế dự phòng
32.04.01 Sức khỏe cộng đồng

học bổng nga 2023 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Y khoa Liên bang Nga mang tên Pirogov

Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 12/2023

Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe

Ngành đào tạo
31.06.00 Y học lâm sàng
31.06.01 Y học lâm sàng