Đại học Nghiên cứu tổng hợp quốc gia

Đại học Tổng hợp Quốc gia Nizhni Novgorod mang tên Lobachevsky

Tên chính thức Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Tên tiếng Anh National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Địa chỉ 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 23, thành phố Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod.
Lĩnh vực Khối Khoa học tự nhiên & Khoa học cơ bản
Khối Khoa học công nghệ & Khoa học kỹ thuật
Khối Nông nghiệp & Khoa học nông nghiệp
Khối Kinh tế & Khoa học xã hội
Khối Nhân văn
Thứ hạng
Hiệu trưởng Evgeny Chuprunov
Năm thành lập 1916 Địa chỉ website unn.ru
Số Sinh viên sinh viên Ký túc xá chỗ
Số Điện thoại +7 831 462 30 90 Địa chỉ email info@unn.ru

Giới thiệu về

Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Quốc gia "Đại học Tổng hợp Quốc gia Nizhni Novgorod mang tên Lobachevsky"

Đại học Quốc gia Nizhny Novgorod mang tên Lobachevsky (còn được gọi là Đại học Quốc gia Lobachevsky, tên viết tắt: UNN) được thành lập vào năm 1916. Hiện nay Đại học Quốc gia Nizhny Novgorod là một trong những trường đại học có truyền thống lâu đời và chất lượng tốt nhất tại Nga. UNN cũng là một trong số 15 trường đại học Nga nhận được trợ cấp từ Chính phủ Liên bang Nga để cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh với các trường Đại học hàng đầu thế giới. Trường có khoảng 30.000 sinh viên, trong đó có khoảng 1.000 sinh viên sau đại học, ứng viên tiến sĩ và nghiên cứu sinh.

Đại học Quốc gia Nizhny Novgorod cung cấp giáo dục cơ bản phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học tại Nga. Sự kết hợp giữa giáo dục chất lượng cao và giáo dục cộng đồng trong UNN rất hài hòa bởi sự đa dạng của các chương trình giáo dục cũng như các hình thức đào tạo – một điểm khác biệt của các hoạt động trong môi trường trường đại học trong nền kinh tế tri thức toàn cầu. Hiện mỗi năm UNN tổ chức hơn 100 chương trình đào tạo, bao gồm đào tạo cử nhân và thạc sĩ toàn thời gian, bán thời gian và phương thức bán thời gian nghiên cứu. UNN cũng đang làm việc chặt chẽ với các viện nghiên cứu của Viện khoa học Nga, các tập đoàn đa quốc gia về công nghệ cao lớn nhất (Sberbank, Microsoft, Intel, NVIDIA, CISCO SYSTEMS, vv.) Sinh viên tốt nghiệp UNN có thể có được chứng chỉ bổ sung châu Âu cho giáo dục đại học, đáp ứng các tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu và UNESCO.

Để biết thêm về thông tin tuyển sinh. Vui lòng liên hệ văn phòng Du học Nga tại Việt Nam:

Địa chỉ:
58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại:
+84 (24) 73003556
+84 0947 819 357
Địa chỉ email:
hocbongngavn@gmail.com

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Quốc gia "Đại học Tổng hợp Quốc gia Nizhni Novgorod mang tên Lobachevsky"

Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 05/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.03.00 Toán học và Cơ học
01.03.01 Toán học
01.03.02 Toán tin Ứng dụng
02.03.00 Khoa học máy tính và Khoa học thông tin
02.03.01 Toán học và Khoa học Máy tính
02.03.02 Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin
03.03.00 Vật lý học và Thiên văn học
03.03.02 Vật lý
05.03.00 Khoa học Trái đất
05.03.06 Môi trường sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
06.03.00 Khoa học sinh học
06.03.01 Sinh học

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.03.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.03.03 Tin học ứng dụng
09.03.04 Kỹ thuật phần mềm
11.03.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.03.04 Điện tử và điện tử nano
28.03.00 Công nghệ nano và Vật liệu nano
28.03.01 Công nghệ nano và công nghệ vi hệ thống

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.03.00 Khoa học Tâm lý
37.03.01 Tâm lý học
38.03.00 Kinh tế và Quản lý
38.03.01 Kinh tế
38.03.02 Quản lý
38.03.03 Quản trị nhân sự
38.03.04 Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị
38.03.05 Tin học kinh tế
38.03.06 Thương mại
39.03.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.03.01 Xã hội học
39.03.02 Công tác xã hội
40.03.00 Pháp luật học
40.03.01 Pháp luật
41.03.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.03.04 Chính trị học
41.03.05 Quan hệ quốc tế
42.03.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.03.01 Quảng cáo và Quan hệ công chúng
42.03.02 Báo chí
43.03.00 Dịch vụ và Du lịch
43.03.02 Du lịch
43.03.03 Khách sạn – nghỉ dưỡng

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.03.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.03.01 Ngữ văn học
46.03.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.03.01 Lịch sử
46.03.02 Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư
49.03.00 Thể thao và Văn hóa thể chất
49.03.01 Văn hóa thể chất
49.03.02 Giáo dục thể chất cho người có sức khỏe không đầy đủ (giáo dục thể chất thích nghi)

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Quốc gia "Đại học Tổng hợp Quốc gia Nizhni Novgorod mang tên Lobachevsky"

Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 05/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.05.00 Toán học và Cơ học
01.05.01 Toán học và Cơ học cơ bản
04.05.00 Hóa học
04.05.01 Hóa học cơ bản và ứng dụng

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.05.00 Khoa học Tâm lý
37.05.02 Tâm lý học các hoạt động công vụ
38.05.00 Kinh tế và Quản lý
38.05.01 An ninh kinh tế
38.05.02 Hải quan
40.05.00 Pháp luật học
40.05.01 Pháp lý hỗ trợ an ninh quốc gia
40.05.03 Kiểm tra pháp y

học bổng nga 2024 – hệ cao học tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Quốc gia "Đại học Tổng hợp Quốc gia Nizhni Novgorod mang tên Lobachevsky"

Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 05/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.04.00 Toán học và Cơ học
01.04.01 Toán học
01.04.02 Toán tin Ứng dụng
01.04.03 Cơ học và mô hình toán
02.04.00 Khoa học máy tính và Khoa học thông tin
02.04.01 Toán học và Khoa học Máy tính
02.04.02 Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin
02.04.03 Toán hỗ trợ và quản trị Hệ thống thông tin
03.04.00 Vật lý học và Thiên văn học
03.04.02 Vật lý
03.04.03 Vật lý vô tuyến
06.04.00 Khoa học sinh học
06.04.01 Sinh học

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.04.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.04.02 Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin
09.04.03 Tin học ứng dụng
11.04.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.04.04 Điện tử và điện tử nano

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.04.00 Khoa học Tâm lý
37.04.01 Tâm lý học
38.04.00 Kinh tế và Quản lý
38.04.01 Kinh tế
38.04.02 Quản lý
38.04.03 Quản trị nhân sự
38.04.04 Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị
38.04.05 Tin học kinh tế
38.04.08 Tài chính và tín dụng
39.04.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.04.01 Xã hội học
39.04.02 Công tác xã hội
41.04.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.04.01 Khu vực học nước ngoài
41.04.04 Chính trị học
41.04.05 Quan hệ quốc tế
42.04.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.04.02 Báo chí

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.04.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.04.01 Ngữ văn học
46.04.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.04.01 Lịch sử
49.04.00 Thể thao và Văn hóa thể chất
49.04.01 Văn hóa thể chất

học bổng nga 2024 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Quốc gia "Đại học Tổng hợp Quốc gia Nizhni Novgorod mang tên Lobachevsky"

Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 05/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
03.06.00 Vật lý học và Thiên văn học
03.06.01 Vật lý và Thiên văn học
04.06.00 Hóa học
04.06.01 Khoa học hóa học
06.06.00 Khoa học sinh học
06.06.01 Khoa học sinh học

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.06.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.06.01 Tin học và Kỹ thuật máy tính
11.06.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.06.01 Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống thông tin liên lạc

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.06.00 Khoa học Tâm lý
37.06.01 Khoa học Tâm lý
38.06.00 Kinh tế và Quản lý
38.06.01 Kinh tế
39.06.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.06.01 Khoa học xã hội học
40.06.00 Pháp luật học
40.06.01 Pháp luật
42.06.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.06.01 Thông tin thư viện

Giáo dục và Khoa học sư phạm

Ngành đào tạo
44.06.00 Giáo dục và Khoa học Sư phạm
44.06.01 Khoa học sư phạm và giáo dục

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.06.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.06.01 Nghiên cứu Ngôn ngữ học và văn học
46.06.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.06.01 Lịch sử học và Khảo cổ học
47.06.00 Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo
47.06.01 Triết học, Đạo đức và Nghiên cứu Tôn giáo