Đại học Nghiên cứu tổng hợp quốc gia

Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Quốc gia Belgorod

Tên chính thức Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Tên tiếng Anh Belgorod National Research University
Địa chỉ Số 85, đường Pobedy, thành phố Belgorod, Belgorod.
Lĩnh vực Khối Khoa học tự nhiên & Khoa học cơ bản
Khối Khoa học công nghệ & Khoa học kỹ thuật
Khối Kinh tế & Khoa học xã hội
Khối Giáo dục & Khoa học sư phạm
Khối Nhân văn
Thứ hạng
Hiệu trưởng
Năm thành lập 1876 Địa chỉ website bsu.edu.ru
Số Sinh viên 23000 sinh viên Ký túc xá chỗ
Số Điện thoại +7(4722)30-12-11 Địa chỉ email info@bsu.edu.ru

Giới thiệu về

Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Belgorod

Lịch sử của trường Đại học nghiên cứu tổng hợp Quốc gia Belgorod gắn liền với lịch sử của giáo dục sư phạm ở Nga. Các cuộc cải cách của những năm 1860 đã thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, thương mại và khoa học quân sự và kéo theo sự gia tăng của các cơ sở giáo dục. Từ năm 1872 các cơ sở giáo dục đặc biệt – viện giảng dạy – được thành lập.Vào ngày 26 tháng 9 năm 1876 tại thị trấn Belgorod, Viện Đào tạo Giáo viên – cơ sở thứ chín ở Nga – được thành lập theo lệnh của Bộ Giáo dục Công cộng. Kể từ thời điểm đó, con đường khó khăn nhưng thú vị của trường Đại học của chúng tôi đã bắt đầu.

Vào ngày 4 tháng 6 năm 1919 Viện đào tạo giáo viên Belgorod được tổ chức lại thành Viện sư phạm Belgorod theo lệnh của Ủy ban giáo dục nhân dân của RSFSR, và năm 1920 nó được tổ chức lại thành Viện giáo dục công cộng Belgorod.Năm 1941, khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, Viện ngừng hoạt động. Vào năm44, khi những kẻ xâm lược phát xít bị đánh đuổi khỏi lãnh thổ của Liên Xô, Viện tiếp tục hoạt động của mình tại thị trấn Stary Oskol vì Belgorod đã bị phá hủy trong chiến tranh. Sau chiến tranh, Viện đã phát triển thành công.
Năm 1957, Viện được chuyển đến Belgorod và được đặt trong một tòa nhà ở phố Kommunisticheskaya (ngày nay là tòa nhà của Khoa Thần học-Xã hội, số 78 phố Preobrazhenskaya). Tòa nhà trên số 78, Phố Kommunisticheskaya (Phố Preobrazhenskaya), nơi đặt Học viện Sư phạm Belgorod (ngày nay là tòa nhà của khoa Thần học Xã hội) Tòa nhà trên số 78, Phố Kommunisticheskaya (Phố Preobrazhenskaya), nơi đặt Học viện Sư phạm Belgorod (ngày nay là tòa nhà của khoa Thần học Xã hội) Năm 1966 Viện chuyển đến một tòa nhà mới ở phố Stydencheskaya. Năm 1967, Học viện Sư phạm Bang Belgorod được đặt theo tên của М.S. Olminsky (Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về RSFSR số 411 ngày 6 tháng 6 năm 1967, Nghị định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về RSFSR số 142 ngày 29 tháng 6 năm 1967). Năm 1994, Học viện Sư phạm Bang Belgorod được đặt theo tên của М.S. Olminsky được đổi tên thành Đại học Sư phạm Bang Belgorod được đặt theo tên của М.S. Olminsky (Nghị định của Hội đồng Quốc gia Giáo dục Đại học Liên bang Nga số 1005 ngày 13 tháng 10 năm 1994 Về việc đổi tên các cơ sở giáo dục đại học). Vào tháng 7 năm 1996 trên cơ sở của Học viện Sư phạm Bang Belgorod mang tên М.S. Olminsky của Bộ Giáo dục Liên bang Nga, Khoa Lãnh thổ Belgorod của Học viện Tài chính và Kinh tế Đào tạo Từ xa của Nga thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục Đại học Liên bang Nga và Trường Cao đẳng Y tế Belgorod của Cục Quản lý Vùng Belgorod, Giáo dục Đại học của Hội đồng Quốc gia Đại học Bang Belgorod Liên bang Nga được thành lập, là sự kế thừa của các viện được liệt kê ở trên (Nghị định của Tổng thống Liên bang Nga số 1030 ngày 12 tháng 7 năm 1996, Quyết định của Chính phủ Liên bang Nga số 880 ngày 23 tháng 7 năm 1996, Nghị định của Hội đồng Quốc gia Giáo dục Đại học Liên bang Nga số 1410 ngày 14 tháng 8 năm 1996). Kế thừa pháp lý của Đại học Bang Belgorod cho Học viện Sư phạm Belgorod, được thành lập vào năm 1876, được nêu trong Quyết định của Tòa án Trọng tài Vùng Belgorod ngày 1 tháng 8 năm 2001 đối với vụ án А08-2793 / 01-6.

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2002 Đại học Bang Belgorod được thêm vào Sổ đăng ký Pháp nhân Hợp nhất của Bang với tư cách là Cơ quan Giáo dục Bang về Giáo dục Chuyên nghiệp Đại học Đại học Bang Belgorod.

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2005, Cơ quan Giáo dục Tiểu bang về Giáo dục Chuyên nghiệp Đại học Belgorod State University đã được thêm vào Sổ đăng ký Pháp nhân Hợp nhất của Tiểu bang với tên gọi Cơ quan Giáo dục Tiểu bang về Giáo dục Chuyên nghiệp Đại học “Belgorod State University”.

Năm 2010, Đại học Bang (“BelSU”) là cơ sở học thuật duy nhất của vùng Belgorod, cũng như của Khu Liên bang Trung tâm (trừ các trường đại học của thủ đô Nga), được cấp trạng thái “Đại học Nghiên cứu Quốc gia” (Nghị định của Chính phủ Liên bang Nga số 812-r ngày 20 tháng 5 năm 2010)

Năm 2011, trên cơ sở thay đổi loại hình tồn tại của Cơ quan Giáo dục Tiểu bang về Giáo dục Chuyên nghiệp Đại học “Đại học Bang Belgorod”, Cơ quan Giáo dục Tự trị Bang về Giáo dục Chuyên nghiệp Cao cấp “Đại học Nghiên cứu Quốc gia Bang Belgorod” (Đại học Nghiên cứu Quốc gia “ BelSU ”) được thành lập (Nghị định của Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga số 129 ngày 1 tháng 2 năm 2011).

Liên bang Nga là thành viên sáng lập của Đại học Nghiên cứu Quốc gia “BelSU. Quyền hạn và thẩm quyền của người sáng lập Trường do Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga thực hiện.

Để biết thêm về thông tin tuyển sinh. Vui lòng liên hệ văn phòng Du học Nga tại Việt Nam:

Địa chỉ:
58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại:
+84 (24) 73003556
+84 0947 819 357
Địa chỉ email:
hocbongngavn@gmail.com

học bổng nga 2023 – hệ Đại học tại Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Belgorod

Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 12/2023

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.03.00 Toán học và Cơ học
01.03.01 Toán học
01.03.02 Toán tin Ứng dụng
02.03.00 Khoa học máy tính và Khoa học thông tin
02.03.02 Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin
02.03.03 Toán hỗ trợ và quản trị Hệ thống thông tin
03.03.00 Vật lý học và Thiên văn học
03.03.02 Vật lý
05.03.00 Khoa học Trái đất
05.03.02 Địa lý
05.03.06 Môi trường sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
06.03.00 Khoa học sinh học
06.03.01 Sinh học

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.03.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.03.03 Tin học ứng dụng
11.03.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.03.02 Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc
19.03.00 Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học
19.03.01 Công nghệ sinh học
19.03.04 Công nghệ sản xuất và phục vụ ăn uống
21.03.00 Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa
21.03.02 Quản lý đất đai và địa chính
22.03.00 Công nghệ vật liệu
22.03.01 Công nghệ vật liệu và khoa học vật liệu
28.03.00 Công nghệ nano và Vật liệu nano
28.03.03 Vật liệu nano

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
38.03.00 Kinh tế và Quản lý
38.03.01 Kinh tế
38.03.02 Quản lý
38.03.04 Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị
38.03.05 Tin học kinh tế
39.03.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.03.01 Xã hội học
39.03.02 Công tác xã hội
39.03.03 Tổ chức công tác thanh niên
40.03.00 Pháp luật học
40.03.01 Pháp luật
41.03.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.03.04 Chính trị học
42.03.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.03.01 Quảng cáo và Quan hệ công chúng
42.03.02 Báo chí
42.03.05 Truyền thông
43.03.00 Dịch vụ và Du lịch
43.03.01 Dịch vụ
43.03.02 Du lịch

Giáo dục và Khoa học sư phạm

Ngành đào tạo
44.03.00 Giáo dục và Khoa học Sư phạm
44.03.02 Giáo dục Tâm lý sư phạm
44.03.03 Giáo dục đặc biệt (khuyết tật)
44.03.05 Sư phạm (với 2 chuyên môn)

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.03.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.03.01 Ngữ văn học
45.03.02 Ngôn ngữ học
45.03.03 Ngôn ngữ cơ bản và ứng dụng
46.03.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.03.01 Lịch sử
46.03.02 Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư
48.03.00 Thần học
48.03.01 Thần học
49.03.00 Thể thao và Văn hóa thể chất
49.03.01 Văn hóa thể chất

học bổng nga 2023 – hệ Đại học tại Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Belgorod

Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 12/2023

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.05.00 Toán học và Cơ học
01.05.01 Toán học và Cơ học cơ bản

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
21.05.00 Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa
21.05.02 Địa chất ứng dụng
21.05.04 Mỏ
21.05.05 Quy trình vật lý trong khai thác và sản xuất dầu khí

Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe

Ngành đào tạo
31.05.00 Y học lâm sàng
31.05.01 Y đa khoa
31.05.02 Nhi khoa
31.05.03 Nha khoa
32.05.00 Khoa học sức khỏe và Y tế dự phòng
32.05.01 Y tế và Y tế dự phòng
33.05.00 Dược học
33.05.01 Dược học

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.05.00 Khoa học Tâm lý
37.05.01 Tâm lý học lâm sàng
37.05.02 Tâm lý học các hoạt động công vụ

học bổng nga 2023 – hệ cao học tại Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Belgorod

Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 12/2023

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.04.00 Toán học và Cơ học
01.04.01 Toán học
02.04.00 Khoa học máy tính và Khoa học thông tin
02.04.01 Toán học và Khoa học Máy tính
03.04.00 Vật lý học và Thiên văn học
03.04.02 Vật lý
04.04.00 Hóa học
04.04.01 Hóa học
05.04.00 Khoa học Trái đất
05.04.02 Địa lý
05.04.06 Sinh thái và quản lý thiên nhiên
06.04.00 Khoa học sinh học
06.04.01 Sinh học

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.04.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.04.02 Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin
09.04.03 Tin học ứng dụng
11.04.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.04.02 Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc
19.04.00 Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học
19.04.01 Công nghệ sinh học
21.04.00 Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa
21.04.02 Quản lý đất đai và địa chính
22.04.00 Công nghệ vật liệu
22.04.01 Công nghệ vật liệu và khoa học vật liệu

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.04.00 Khoa học Tâm lý
37.04.01 Tâm lý học
38.04.00 Kinh tế và Quản lý
38.04.01 Kinh tế
38.04.02 Quản lý
38.04.03 Quản trị nhân sự
38.04.04 Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị
38.04.05 Tin học kinh tế
38.04.08 Tài chính và tín dụng
39.04.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.04.01 Xã hội học
39.04.02 Công tác xã hội
40.04.00 Pháp luật học
40.04.01 Pháp luật
41.04.00 Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực
41.04.01 Khu vực học nước ngoài
41.04.04 Chính trị học
42.04.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.04.01 Quảng cáo và Quan hệ công chúng
43.04.00 Dịch vụ và Du lịch
43.04.01 Dịch vụ
43.04.02 Du lịch

Giáo dục và Khoa học sư phạm

Ngành đào tạo
44.04.00 Giáo dục và Khoa học Sư phạm
44.04.01 Sư phạm
44.04.02 Giáo dục Tâm lý sư phạm
44.04.03 Giáo dục đặc biệt (khuyết tật)

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.04.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.04.01 Ngữ văn học
46.04.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.04.01 Lịch sử
46.04.02 Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư
47.04.00 Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo
47.04.01 Triết học
47.04.02 Đạo đức học ứng dụng
48.04.00 Thần học
48.04.01 Thần học
49.04.00 Thể thao và Văn hóa thể chất
49.04.01 Văn hóa thể chất
49.04.02 Văn hóa thể chất cho người khuyết tật (văn hóa thể chất thích ứng)

Văn hóa và Nghệ thuật

Ngành đào tạo
51.04.00 Nghiên cứu văn hóa và Các dự án văn hóa xã hội
51.04.01 Văn hóa

học bổng nga 2023 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Belgorod

Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 12/2023

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.06.00 Toán học và Cơ học
01.06.01 Toán học và Cơ học
03.06.00 Vật lý học và Thiên văn học
03.06.01 Vật lý và Thiên văn học
04.06.00 Hóa học
04.06.01 Khoa học hóa học
05.06.00 Khoa học Trái đất
05.06.01 Khoa học trái đất
06.06.00 Khoa học sinh học
06.06.01 Khoa học sinh học

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.06.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.06.01 Tin học và Kỹ thuật máy tính
21.06.00 Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa
21.06.01 Địa chất, thăm dò và khai thác mỏ
22.06.00 Công nghệ vật liệu
22.06.01 Công nghệ vật liệu

Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe

Ngành đào tạo
30.06.00 Y học căn bản
30.06.01 Y học cơ bản
31.06.00 Y học lâm sàng
31.06.01 Y học lâm sàng

Nông nghiệp và Khoa học Nông nghiệp

Ngành đào tạo
35.06.00 Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
35.06.01 Nông nghiệp

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
37.06.00 Khoa học Tâm lý
37.06.01 Khoa học Tâm lý
38.06.00 Kinh tế và Quản lý
38.06.01 Kinh tế
39.06.00 Xã hội học và Công tác xã hội
39.06.01 Khoa học xã hội học
40.06.00 Pháp luật học
40.06.01 Pháp luật
42.06.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.06.01 Thông tin thư viện

Giáo dục và Khoa học sư phạm

Ngành đào tạo
44.06.00 Giáo dục và Khoa học Sư phạm
44.06.01 Khoa học sư phạm và giáo dục

Khoa học nhân văn

Ngành đào tạo
45.06.00 Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học
45.06.01 Nghiên cứu Ngôn ngữ học và văn học
46.06.00 Lịch sử và Khảo cổ học
46.06.01 Lịch sử học và Khảo cổ học
47.06.00 Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo
47.06.01 Triết học, Đạo đức và Nghiên cứu Tôn giáo
49.06.00 Thể thao và Văn hóa thể chất
49.06.01 Giáo dục thể chất và Thể thao

Văn hóa và Nghệ thuật

Ngành đào tạo
51.06.00 Nghiên cứu văn hóa và Các dự án văn hóa xã hội
51.06.01 Văn hóa học