Đại học kỹ thuật quốc gia

Đại học Kỹ thuật quốc gia Nizhny Novgorod

Tên chính thức Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Tên tiếng Anh Nizhny Novgorod State Technical University
Địa chỉ Số 24, đường Kuzma Minin, thành phố Nizhny Novgorod, tỉnh Nizhny Novgorod.
Lĩnh vực Khối Khoa học tự nhiên & Khoa học cơ bản
Khối Khoa học công nghệ & Khoa học kỹ thuật
Khối Kinh tế & Khoa học xã hội
Thứ hạng
Hiệu trưởng Dmitriev Sergei Mikhailovich
Năm thành lập Địa chỉ website nntu.ru
Số Sinh viên sinh viên Ký túc xá chỗ
Số Điện thoại Địa chỉ email

Giới thiệu về

Đại học Kỹ thuật quốc gia Nizhny Novgorod

Đại học Kỹ thuật Nhà nước Nizhny Novgorod là một trong những trường đại học chuyên ngành kỹ thuật lớn nhất ở Nga và chiếm một trong những vị trí hàng đầu trong khu vực về trình độ học vấn, trang thiết bị kỹ thuật và điều kiện phục vụ công tác khoa học và quá trình giáo dục. Sinh viên được đào tạo trong các chương trình trong lĩnh vực khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính, kỹ thuật vô tuyến, thiết bị đo đạc, công nghệ hóa học và công nghệ sinh học, năng lượng điện, công nghệ hạt nhân, giao thông vận tải, kinh tế và lịch sử..

Trong nhiều năm, NSTU không thay đổi vị thế là một trường đại học kỹ thuật tiên tiến, xác định sứ mệnh đào tạo nhân lực kỹ thuật và khoa học cho ngành công nghiệp. Trong một thế kỷ nay, NSTU đã đào tạo thành công các chuyên gia có trình độ cao cho Nga, chính những sinh viên tốt nghiệp sẽ bổ sung cho nền kinh tế trong nước những nhân sự đáng tin cậy làm việc vì phúc lợi của đất nước bản địa của họ. Sau khi vượt qua một trường kỹ thuật cao hơn, họ làm tăng tiềm năng kinh tế và công nghiệp của vùng Nizhny Novgorod và cả nước Nga nói chung. Giáo dục đại học không chỉ là cơ sở đào tạo nhân lực cho các hoạt động chuyên nghiệp và sáng tạo trên mọi lĩnh vực, mà còn là bảo đảm hình thành một xã hội lành mạnh, đặt nền móng cho sự thịnh vượng của thế hệ tương lai.

Liên hệ Du học Nga để được tư vấn miễn phí

Văn phòng: 58 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: +84 (24) 73003556

+ 84 947 819 357

Địa chỉ email: hocbongngavn@gmail.com

 

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Kỹ thuật quốc gia Nizhny Novgorod

Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 07/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.03.00 Toán học và Cơ học
01.03.02 Toán tin Ứng dụng

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.03.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.03.01 Tin học và Kỹ thuật máy tính
09.03.02 Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin
11.03.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.03.02 Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc
11.03.04 Điện tử và điện tử nano
12.03.00 Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học
12.03.04 Hệ thống kỹ thuật sinh học và công nghệ sinh học
13.03.00 Điện năng và Nhiệt năng
13.03.01 Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt
13.03.02 Điện năng và Kỹ thuật điện
14.03.00 Năng lượng hạt nhân và Công nghệ hạt nhân
14.03.01 Năng lượng hạt nhân và vật lý nhiệt
15.03.00 Kỹ thuật cơ khí
15.03.01 Kỹ thuật cơ khí
15.03.04 Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất
15.03.05 Thiết kế và công nghệ sản xuất chế tạo máy
15.03.06 Cơ điện tử và Robotics
18.03.00 Công nghệ hóa học
18.03.01 Công nghệ hóa học
18.03.02 Các quy trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong công nghệ hóa học, hóa dầu và công nghệ sinh học
19.03.00 Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học
19.03.01 Công nghệ sinh học
21.03.00 Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa
21.03.01 Dầu khí
23.03.00 Thiết bị và Công nghệ vận tải đường bộ
23.03.01 Công nghệ quy trình giao thông
23.03.02 Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên mặt đất
23.03.03 Vận hành máy móc và các tổ hợp giao thông-công nghệ
26.03.00 Kỹ thuật, Công nghệ đóng tàu và Vận tải đường thủy
26.03.02 Đóng tàu, kỹ thuật đại dương và kỹ thuật hệ thống cơ sở hạ tầng hàng hải
27.03.00 Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật
27.03.02 Quản lý chất lượng
27.03.03 Phân tích và Quản trị hệ thống
27.03.05 Đổi mới

Khoa học xã hội

Ngành đào tạo
42.03.00 Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học
42.03.01 Quảng cáo và Quan hệ công chúng

học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Kỹ thuật quốc gia Nizhny Novgorod

Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 07/2024

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
11.05.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.05.01 Hệ thống và tổ hợp vô tuyến điện tử
14.05.00 Năng lượng hạt nhân và Công nghệ hạt nhân
14.05.02 Nhà máy điện hạt nhân: thiết kế, vận hành và kỹ thuật

học bổng nga 2024 – hệ cao học tại Đại học Kỹ thuật quốc gia Nizhny Novgorod

Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 07/2024

Toán học và Khoa học tự nhiên

Ngành đào tạo
01.04.00 Toán học và Cơ học
01.04.02 Toán tin Ứng dụng

Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ

Ngành đào tạo
09.04.00 Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính
09.04.01 Tin học và Kỹ thuật máy tính
09.04.02 Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin
11.04.00 Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc
11.04.01 Kỹ thuật vô tuyến
11.04.02 Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc
11.04.03 Thiết kế và công nghệ của các phương tiện điện tử
11.04.04 Điện tử và điện tử nano
12.04.00 Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học
12.04.04 Thiết kế và công nghệ thiết bị điện tử
13.04.00 Điện năng và Nhiệt năng
13.04.01 Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt
13.04.02 Điện năng và Kỹ thuật điện
13.04.03 Kỹ thuật cơ khí năng lượng
14.04.00 Năng lượng hạt nhân và Công nghệ hạt nhân
14.04.01 Năng lượng hạt nhân và Vật lý nhiệt
15.04.00 Kỹ thuật cơ khí
15.04.01 Kỹ thuật cơ khí
15.04.03 Cơ học ứng dụng
15.04.04 Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất
15.04.05 Thiết kế và công nghệ sản xuất chế tạo máy
15.04.06 Cơ điện tử và Robotics
18.04.00 Công nghệ hóa học
18.04.01 Công nghệ hóa học
19.04.00 Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học
19.04.01 Công nghệ sinh học
21.04.00 Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa
21.04.01 Dầu khí
22.04.00 Công nghệ vật liệu
22.04.01 Công nghệ vật liệu và khoa học vật liệu
22.04.02 Luyện kim
23.04.00 Thiết bị và Công nghệ vận tải đường bộ
23.04.02 Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên mặt đất
23.04.03 Vận hành máy móc và các tổ hợp giao thông-công nghệ
26.04.00 Kỹ thuật, Công nghệ đóng tàu và Vận tải đường thủy
26.04.02 Đóng tàu và kỹ thuật hàng hải
27.04.00 Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật
27.04.05 Đổi mới