Danh sách các Trường Đại học cấp Học bổng Nga

Trên 500 trường thuộc 65 thành phố nhận chỉ tiêu Học bổng Nga. Ngoài các thành phố chính trong bản đồ phía trên, còn rất nhiều thành phố khác để du học sinh ứng tuyển.

Tìm kiếm trường

Bước 1: Chọn hệ đào tạo
Bước 2: Chọn ngànhBước 3: Chọn thành phố

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Danh sách trường phù hợp

Dưới đây là danh sách các trường nhận chỉ tiêu cấp học bổng Nga 2023 phù hợp với các tiêu chí tìm kiếm: