Hệ thống giáo dục Đại học và sau Đại học tại Nga

Học bổng Nga là chương trình chính thức Hỗ trợ một cách đầy đủ nhất các thông tin cũng như thủ tục xin Học bổng Toàn phần hoặc bán phần dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Hệ Đại học

Chương trình đào tạo đại học tại Liên bang Nga được chia ra làm 2 trình độ khác nhau:

1. Trình độ Cử nhân (Бакалавриат): 04 năm

Đây là chương trình đào tạo trình độ đại học cơ bản theo tiêu chuẩn chung của hệ thống giáo dục thế giới với thời gian học 04 năm. Để đăng ký theo học trình độ này người dự tuyển cần tốt nghiệp THPT hoặc cao hơn, học sinh đang học lớp 12 cuối cấp THPT tại Việt Nam được phép đăng ký để đi học vào năm sau. Để tốt nghiệp trình độ này sinh viên cần phải bảo vệ luận văn trước Hội đồng nhà Trường. Sau khi được xét công nhận tốt nghiệp bởi Hội đồng, nhà Trường sẽ cấp bằng tốt nghiệp Cử nhân đại học cho sinh viên với chuyên ngành đã học, kèm theo bảng điểm chi tiết về quá trình học tập. Người tốt nghiệp trình độ Cử nhân tại Nga hoàn toàn đủ điều kiện để làm việc chuyên nghiệp tại các cơ quan tổ chức trên toàn thế giới và được phép học tiếp lên trình độ cao hơn.

2. Trình độ Chuyên gia (Специалитет): 05 năm – 06 năm

Đây là chương trình đào tạo chuyên ngành nâng cao với thời gian 05 năm học, đối với người đã tốt nghiệp cử nhân đại học được phép học lên trình độ này trong thời gian không quá 01 năm. Người theo học chương trình này tại Nga được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành theo học và được bố trí thời gian làm việc thực tế tại các doanh nghiệp phù hợp lĩnh vực theo học. Sinh viên theo học để tốt nghiệp chương trình này cần tham dự kỳ thi Quốc gia theo chuyên ngành đã học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước Hội đồng Trường. Tại Việt Nam chiếu theo Hiệp định tương đương văn bằng Nga-Việt được ký năm 2010 trình độ “Chuyên gia” được công nhận tương đương văn bằng “Thạc sĩ”. Cho phép người sở hữu văn bằng này được hành nghề phù hợp với học vị và trình độ ghi trong văn bằng này, đặc biệt được học thẳng lên Nghiên Cứu sinh Tiến sĩ mà không cần học qua “Cao học”.

Hệ Cao học

Trình độ Thạc sĩ (Магистратура): 02 năm

Cho phép người học tiếp tục học chuyên sâu về chuyên ngành của mình. Với chương trình này người có bằng cử nhân và cả bằng chuyên gia được phép đăng ký theo học. Thời gian học chính khóa là 02 năm. Tốt nghiệp sinh viên cần bảo vệ luận án trước Hội đồng, dựa trên kết quả bảo vệ nhà Trường sẽ tiến hành cấp bằng theo chuyên ngành với học vị “Thạc sĩ”. Người tốt nghiệp trình độ Cao học được phép làm việc phù hợp với trình độ ghi trên văn bằng và có quyền được theo học lên Nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

NGHIÊN CỨU SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Nghiên cứu sinh (Аспирантура): 04 năm

Đây là hình thức đào tạo cao cấp về khoa học và sư phạm giáo dục. Chương trình cho phép sinh viên tốt nghiệp Cao học hoặc trình độ Chuyên gia theo học. Chương trình học sẽ bao gồm 4 phần chính: Đào tạo, Giảng dạy, Thực tập và Nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu sinh khi theo học sẽ lựa chọn lĩnh vực khoa học muốn theo đuổi và đề tài nghiên cứu cho luận án sẽ bảo vệ trước Hội đồng cấp nhà nước. Thời gian học của chương trình chính quy không dưới 03 năm và không dưới 04 năm cho chương trình tại chức. Người tốt nghiệp trình độ này sau quá trình thẩm định chất lượng luận án không dưới 06 tháng sẽ được cấp Văn bằng với học vị “Tiến sĩ”.

VỀ HỌC BỔNG

TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025, DỰ KIẾN HÀNG NĂM CHÍNH PHỦ NGA CẤP KHOẢNG 1,000 – 1,500 SUẤT HỌC BỔNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM, CÁC KHỐI NGÀNH XÉT HỌC BỔNG CHỦ YẾU BAO GỒM: KHỐI TỰ NHIÊN, KHỐI XÃ HỘI, KHỐI KINH TẾ, KHỐI KỸ THUẬT, KHỐI NHÂN VĂN VÀ KHỐI NGHỆ THUẬT

60%
Học bổng Toàn phần

Học bổng toàn phần từ chính phủ Liên bang Nga cấp theo diện hỗ trợ nguồn cán bộ cho nhà nước Việt Nam, được nhà nước Việt Nam chu cấp thêm sinh hoạt phí, tiền ký túc xá, chi phí đi lại…

30%
Học bổng Nga

Học bổng toàn phần & bán phần từ chính phủ Liên bang Nga, cho phép lựa chọn danh sách các trường Đại học tại Liên bang Nga, dựa trên thành tích học tập của ứng viên

10%
Học bổng Khác

Học bổng bán phần và toàn phần do các Tổ chức giáo dục và các trường Đại học Liên bang Nga cấp độc lập. Học bổng này thường do các trường tổ chức thi Olympic văn hóa tại các trường THPT Việt Nam