Liên bang nga – Vùng liên bang Viễn Đông

Vùng Kamchatka

Giới thiệu về

Kamchatka

Vùng Kamchatka là một chủ thể liên bang (một krai) của Nga. Về địa lý, nó nằm ở miền Viễn Đông, là một phần của Vùng liên bang Viễn Đông. Petropavlovsk-Kamchatskiy là thành phố lớn nhất, đồng thời là thủ phủ vùng Kamchatka, là nơi cư ngụ của hơn một nửa dân số vùng.

Vùng Kamchatka được thiết lập ngày 1 tháng 7, 2007, là kết quả của việc hợp nhất tỉnh Kamchatka và khu tự trị Koryak, theo kết quả một cuộc trưng cầu dân ý. Khu tự trị Koryak vẫn giữ địa vị hành chính đặc biệt, dù đã được sát nhập vào vùng Kamchatka.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Kamchatka

Cập nhật tháng 07/2024

Thành phố Petropavlovsk-Kamchatskiy
Đại học Tổng hợp Quốc gia Kamchatka