Liên bang nga – Vùng liên bang Siberi

Tỉnh Tomsk

Giới thiệu về

Tomsk

Tomsk Oblast là một chủ thể liên bang của Nga, có trung tâm hành chính là thành phố Tomsk. Tỉnh này có biên giới ở phía tây với tỉnh Omsk và tỉnh Tyumen , ở phía tây bắc với khu tự trị Khanty-Mansi, ở phía đông với vùng Krasnoyarsk , ở phía nam với các tỉnh Kemerovo và tỉnh Novosibirsk. Hầu hết lãnh thổ của khu vực khó tiếp cận bởi vì nó là rừng taiga (rừng chiếm 63% diện tích) và đầm lầy (28,9% diện tích).

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, năm 2004 vùng Tomsk thuộc về các vùng có mức độ phát triển cao hơn mức trung bình (vị trí thứ 18 trong cả nước). Đồng thời, khu vực chiếm vị trí thứ 14 về mức lương trung bình hàng tháng (9.640 rúp), khối lượng dịch vụ thanh toán bình quân đầu người (18,8 nghìn rúp), nhận tiền thuế bình quân đầu người (60,4 nghìn rúp). ). Các ưu tiên chính của phát triển kinh tế là các khu liên hợp khoa học và năng lượng, khoa học và giáo dục và doanh nghiệp nhỏ.

Một trong những lĩnh vực phát triển quan trọng và phát triển nhanh nhất là giáo dục đại học . Ở Tomsk, có 6 trường đại học cấp cao , bao gồm Tomsk State University – trường đại học đầu tiên được thành lập ở khu vực châu Á của Nga ( 1878 ), Tomsk đứng đầu toàn Liên bang về số học sinh bình quân đầu người . Ngoài ra còn có một trường đại học ở Seversk , thành phố vệ tinh Tomsk .