Liên bang nga – Vùng liên bang Trung tâm

Tỉnh Tambov

Giới thiệu về

Tambov

Tỉnh Tambov là một chủ thể liên bang của Nga, có trung tâm hành chính là thành phố Tambov. Khí hậu của  Tambov là khí hậu lục địa vừa phải. Tỉnh này giáp với các tỉnh Ryazan , tỉnh Penza , tỉnh Saratov , tỉnh Voronezh và tỉnh Lipetsk.

Ngành công nghiệp của khu vực Tambov, là một trong những ngành hàng đầu của nền kinh tế khu vực và phần lớn xác định tình hình kinh tế xã hội, được đại diện bởi các ngành công nghiệp khai thác và sản xuất, sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước. Trong cơ cấu tổng giá trị gia tăng, tỷ trọng ngành công nghiệp năm 2011 chiếm 13,9%. Trên lãnh thổ của khu vực có hơn 1,7 nghìn doanh nghiệp và sản xuất thực hiện sản xuất công nghiệp. Nó sử dụng 16% số người trung bình làm việc trong nền kinh tế. Họ chiếm 1/3 tổng doanh thu của các doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực, chiếm 13,2% giá trị tài sản cố định; họ cũng cung cấp gần một phần ba doanh thu thuế trong hệ thống ngân sách. Tổ hợp công nghiệp nông nghiệp và công nghiệp cơ bản – nông nghiệp là ngành hàng đầu của nền kinh tế khu vực, tỷ trọng của nó trong GRP là khoảng 16%.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2022 tại Tambov

Cập nhật tháng 09/2022