Liên bang nga – Vùng liên bang Tây Bắc

Tỉnh Pskov

Giới thiệu về

Pskov

Tỉnh Pskov là một chủ thể liên bang của Nga, có trung tâm hành chính là thành phố Pskov. Tỉnh Pskov giáp với các tỉnh Leningrad , tỉnh Novgorod , tỉnh Tver và tỉnh Smolensk . Đây cũng là một trong hai chủ thể Liên bang có đường biên giới với 3 quốc gia láng giềng (chủ thể còn lại là nước cộng hòa Altai). Tỉnh Pskov là chủ thể duy nhất của Liên bang Nga không có cờ hiệu và thánh ca riêng. Đây cũng là một trong những khu vực nghèo nhất của Nga: tổng sản phẩm trong khu vực năm 2008 là 73,4 tỷ rúp, tính theo đầu người – 104,8 nghìn rúp một năm.

Vào năm 2017, có ba trường đại học ở khu vực Pskov: một ở Pskov – Đại học tổng hợp quốc gia Pskov , và hai ở Velikie Luki. Trong cùng một thành phố, sáu chi nhánh của các trường đại học đã được mở.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Pskov

Cập nhật tháng 07/2024