Liên bang nga – Vùng liên bang Volga

Tỉnh Penza

Giới thiệu về

Penza

Tỉnh Penza là một chủ thể liên bang của Nga (tỉnh), có trung tâm hành chính là thành phố Penza. Khu vực tỉnh Penza tiếp giáp với tỉnh Saratov ở phía nam, với tỉnh Tambov ở phía tây, với tỉnh Ulyanovsk ở phía đông, vớinước cộng hòa Mordovia ở phía bắc, với tỉnh Ryazan ở phía tây bắc.

Tỉnh này có khí hậu ôn đới lục địa. Yếu tố không ổn định nhất của khí hậu là lượng mưa . Lượng mưa hàng năm trong khu vực thay đổi từ 450–500 mm, trong những năm khô nó giảm xuống 350 mm, và trong những năm ẩm ướt, nó tăng lên 775 mm. Hạn hán mùa xuân là đặc trưng , và hạn hán mùa hè và mùa thu không phải là hiếm ở các khu vực phía nam của khu vực, đặc biệt là trong mùa đông xuân, trục phân cách khí hậu của Voeikova đi qua , ảnh hưởng đến khí hậu của các vùng lãnh thổ này.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Penza

Cập nhật tháng 04/2024