Liên bang nga – Vùng liên bang Siberi

Tỉnh Novosibirsk

Giới thiệu về

Novosibirsk

Novosibirsk Oblast là một chủ thể liên bang của Nga (một tỉnh), có trung tâm hành chính là thành phố Novosibirsk. Tỉnh nằm ở tây nam Siberia, giáp ranh tỉnh Omsk ở phía tây, tỉnh Tomsk về phía bắc, tỉnh Kemerovo về phía đông, và vùng Altai cùng với Kazakhstan về phía nam. Lãnh thổ của tỉnh trải dài hơn 600 km (373 dặm) từ tây sang đông, và hơn 400 km (249 dặm) từ Bắc vào Nam.

Tỉnh Novosibirsk chủ yếu là đồng bằng, ở phía nam thảo nguyên chiếm ưu thế, ở những vùng phía bắc to lớn của rừng với số lượng lớn của đầm lầy phổ biến. Có rất nhiều hồ, những hồ lớn nhất nằm ở phía nam. Phần lớn các con sông thuộc lưu vực sông Ob, nhiều sông trong số đó trong số họ rơi vào các hồ chết. Lớn nhất hồ Chani, Sartlan, Ubinskoye, và một số hồ khác. Về tài nguyên thiên nhiên, năm 2007, dự trữ mỏ dầu khai thác của khu vực lên tới 204 triệu tấn. Ngoài ra, Novosibirsk Oblast có trữ lượng khí thiên nhiên 600 triệu mét khối, dự trữ khí đốt tan 5,2 tỷ mét khối, và dự trữ khí ngưng tụ 121.000 tấn. Hầu hết các khu vực có dầu và khí đốt được nằm ở các huyện Severny và Kyshtovsky.