Liên bang nga – Vùng liên bang Tây Bắc

Tỉnh Novgorod

Giới thiệu về

Novgorod

Tỉnh Novgorod là một chủ thể liên bang của Nga (một tỉnh), có trung tâm hành chính là thành phố Veliky Novgorod. Một vài thành phố cổ nhất của Nga như Veliky Novgorod và Staraya Russa đều nằm ở tỉnh này. Những công trình lịch sử của Veliky Novgorod và các khu vực xung quanh đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Với quy hoạch kinh tế địa lý , tỉnh Novgorod này thuộc vùng kinh tế Tây Bắc. Tổng sản phẩm khu vực của tỉnh Novgorod trong năm 2012 đã lên tới, ước tính, lên tới 153 tỷ rúp, so với năm 2011, với mức giá tương đương tăng 3%, và ở mức giá hiện tại – 8,5%. Năm 2012, 243,2 nghìn rúp tính theo đầu người, tốc độ tăng giá hiện tại là 108,9%.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Novgorod

Cập nhật tháng 04/2024

Thành phố Veliky Novgorod
Đại học Tổng hợp Quốc gia Novgorod