Liên bang nga – Vùng liên bang Trung tâm

Tỉnh Kaluga

Giới thiệu về

Kaluga

Kaluga Oblast là một chủ thể liên bang của Nga (một tỉnh), có trung tâm hành chính là thành phố Kaluga. Tỉnh này là một trong những khu vực phát triển kinh tế nhất của Liên bang Nga, chiếm một vị trí hàng đầu ở Nga về tăng trưởng công nghiệp, đầu tư bình quân đầu người, tăng trưởng thu nhập thực tế của dân số và mức độ công nghệ tiên tiến hàng năm được đưa vào sản xuất. Cơ sở tăng trưởng là quản lý chất lượng cao, chính sách đầu tư có thẩm quyền và một chương trình hỗ trợ chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp truyền thống. Vị trí trong các khu công nghiệp và khu kinh tế đặc thù của một loại hình sản xuất công nghiệp (đặc khu kinh tế), ưu đãi thuế và hỗ trợ cho các tổ chức phát triển tạo ra một cơ chế thuận lợi để tiến hành kinh doanh bất kỳ.

Các doanh nghiệp phát triển tích cực đại diện cho các lĩnh vực truyền thống của nền kinh tế các nhà sản xuất máy phát điện tuabin và động cơ tuabin khí, thiết bị đường sắt, vật liệu xây dựng, điện tử, quang học và nhiều hơn nữa. Các ngành công nghiệp công nghệ cao đang được tạo ra tham gia vào nghiên cứu và phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau: từ công nghệ hạt nhân, hàng không và vũ trụ đến cơ học nano và lọc nước.