Liên bang nga – Vùng liên bang Viễn Đông

Khu tỉnh tự trị Do Thái

Giới thiệu về

tỉnh tự trị Do thái

Tỉnh tự trị Do Thái là một chủ thể liên bang của Nga (một tỉnh tự trị) nằm ở Viễn Đông Nga, giáp với vùng Khabarovsk và tỉnh Amur của Nga và tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc. Trung tâm hành chính của tỉnh tự trị là thành phố Birobidzhan. Chính quyền Liên Xô đã thành lập tỉnh tự trị vào năm 1934, theo chính sách dân tộc dưới thời Joseph Stalin, theo đó cung cấp cho người Do Thái tại Liên Xô một lãnh thổ rộng lớn nhằm tiếp tục duy trì di sản văn hóa Yiddish (Do Thái). Theo điều tra dân số năm 1939, có 17.695 người Do Thái sinh sống trong khu vực (chiếm 16% tổng dân số). Số người Do Thái lên đến đỉnh điểm vào năm 1948 với khoảng 30.000, tức khoảng một phần tư tổng dân số của tỉnh tự trị. Tuy nhiên, đến năm 2010, chỉ còn 1.628 (1% tổng dân số) người sinh sống tại tỉnh tự trị Do Thái là người Do Thái.

Tỉnh tự trị Do Thái là nơi có điều kiện tự nhiên và khí hậu thiện lợi tại vùng Viễn Đông Nga. Một nửa diện tích tỉnh tự trị Do Thái là vùng núi, vùng đồng bằng nằm ở phía nam và phía đông. Khí hậu tỉnh tự trị Do Thái thuộc đới ôn đới gió mùa, mùa đông có ít tuyết và lạnh (nhiệt độ trung bình dao động từ -21 °C ở cực nam đến -26° ở vùng núi), mùa hè ấm và ẩm. Trong năm, vùng đồng bằng có lượng mưa bính quân 450–500 mm, với khoảng 75% lượng mưa xuất hiện trong khoảng thời gian giữa tháng 5 và tháng 9. Lưu vực các sông Amur, Bira, Bidzhan có nhiều loài cá với các cánh rừng rộng lớn.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại tỉnh tự trị Do thái

Cập nhật tháng 07/2024