Liên bang nga – Vùng liên bang Volga

Nước cộng hòa Udmurt

Giới thiệu về

Udmurt

Cộng hòa Udmurt hay Udmurtia là một chủ thể liên bang của Nga (một nước cộng hòa). Diện tích nước cộng hòa này là 42.000 km² với dân số 1.600.000, và thủ đô là thành phố Izhevsk. Cộng hòa Udmurt là một phần của vùng Liên bang Volga , và là một phần của khu vực kinh tế Ural. Udmurt nằm ở phía tây và phía bắc tiếp giáp với tỉnh Kirov , ở phía đông tiếp giáp với tỉnh Perm, ở phía nam giáp với nước cộng hòa Bashkortostan và nước cộng hòa Tatarstan. Tổng cộng trong năm 2017 tại Cộng hòa Udmurt có 6 thành phố (bao gồm 5 cấp dưới cộng hòa), 10 khu định cư kiểu nông thôn và 2.119 khu định cư nông thôn.

Các cơ sở giáo dục chính của Udmurtia nằm ở thủ đô của nước cộng hòa, thành phố Izhevsk. Tại đây, có 4 trường đại học của cấp quốc gia , 6 chi nhánh của các trường đại học cấp quốc gia và 5 trường đại học dưới cấp quốc gia.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Udmurt

Cập nhật tháng 07/2024