Liên bang nga – Vùng liên bang phía nam

Nước cộng hòa Krym

Giới thiệu về

Krym

Cộng hòa Krym (chuyển tự từ tên bản xứ, đọc là Cộng hòa Crưm) là một chủ thể liên bang của Liên bang Nga. Nước cộng hòa này nằm trên bán đảo Krym, được phần lớn các quốc gia trên thế giới công nhận là lãnh thổ của Ukraina song hiện do Nga quản lý. Cộng hòa Krym và thành phố liên bang – thành phố Sevastopol là hai thực thể cấu thành Vùng liên bang Krym.

Ukraina cũng như hầu hết các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc hiện không công nhận hành động sáp nhập Krym của Nga từ sau sự kiện Trưng cầu dân ý Krym 2014 và tiếp tục xem Krym là một nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraina. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc còn ra Nghị quyết 68/262 không mang tính ràng buộc để lên án hành động này của Nga. Tuy nhiên Nga bác bỏ nghị quyết trên và Bán đảo Krym trở thành một phần của Liên bang Nga trước sự bất lực của Ukraine. Nga lập thêm Vùng liên bang Krym là một trong chín vùng liên bang của Nga. Vùng được thành lập vào ngày 21 tháng 3 năm 2014 và bao gồm Cộng hòa Krym và thành phố liên bang Sevastopol

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Krym

Cập nhật tháng 07/2024