Liên bang nga – Vùng liên bang Siberi

Nước cộng hòa Khakassia

Giới thiệu về

Khakassia

Cộng hòa Khakassia (hoặc Khakasiya) là một chủ thể Liên bang Nga nằm ở miền trung nam Siberi. Thành phố Abakan là trung tâm hành chính và là thành phố lớn nhất ở Khakassia, với dân số khoảng 160.000 người, và có cùng múi giờ với Việt Nam. Cộng hòa Khakassia giáp với tỉnh Kemerovo , tỉnh Krasnoyarsk , Cộng hòa Tyva và Cộng hòa Altai . Ngôn ngữ chính là tiếng Nga và tiếng Khakass. Ngoài ra, tiếng Đức và tiếng Ukraina cũng khá phổ biến.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Khakassia

Cập nhật tháng 07/2024