Liên bang nga – Vùng liên bang phía nam

Nước cộng hòa Kalmykia

Giới thiệu về

Kalmykia

Cộng hòa Kalmykia, nằm trong Vùng liên bang Nam và Vùng kinh tế Volga là một chủ thể Liên bang Nga (một nước cộng hòa) với dân số là 289,481 (thống kê 2010). Đây là vùng duy nhất tại châu Âu nơi đa phần người dân theo Phật giáo. Nước này còn được biết tới vì là một trung tâm cờ vua của thế giới, thủ đô là thành phố Elista.

Nước này nằm ở tây nam khu vực Nga thuộc châu Âu và giáp với tỉnh Volgograd về phía tây bắc và bắc, tỉnh Astrakhan về phía bắc và đông, biển Caspi về phía đông nam, Cộng hòa Dagestan về phía nam, tỉnh Stavropol về phía tây nam, và tỉnh Rostov về phía tây. Tài nguyên thiên nhiên gồm than, dầu mỏ, và khí tự nhiên. Đây là nơi sinh sống của linh dương Saiga, một loài động vật được bảo tồn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Cherny Zemli.

Lãnh thổ Kalmykia là nơi nhiều tôn giáo từng tồn tại và phát triển. Từ pagan giáo và shaman giáo thời tiền sử, đến Do Thái giáo của người Khazar. Tiếp đến là Hồi giáo của người Alan, rồi người Mông Cổ mang đến Tengri giáo. Hồi giáo trở lại với người Nogai, và cuối cùng là Phật giáo của người Oirat/người Kalmyk hiện nay.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Kalmykia

Cập nhật tháng 07/2024