Liên bang nga – Vùng liên bang phía nam

Nước cộng hòa Kabardino-Balkar

Giới thiệu về

Kabardino-Balkar

Cộng hòa Kabardino-Balkar nằm trong Vùng liên bang Bắc Kavkaz và Vùng kinh tế Bắc Kavkaz, là một chủ thể Liên bang Nga (một nước cộng hòa) tọa lạc tại Bắc Kavkaz. Theo thống kê 2010, dân số nước này là 859.939. Thủ đô là thành phố Nalchik.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Kabardino-Balkarian

Cập nhật tháng 07/2024