Liên bang nga – Vùng liên bang phía nam

Nước cộng hòa Ingushetia

Giới thiệu về

Ingushetia

Cộng hòa Ingushetiya nằm trong Vùng liên bang Bắc Kavkaz và Vùng kinh tế Bắc Kavkaz, thường được gọi đơn giản là Ingushetiya, là một chủ thể liên bang của Liên bang Nga, tọa lạc tại vùng Bắc Kavkaz. Thủ phủ là thành phố Magas.

Với diện tích 3,685 km2, Ingushetiya là nước chủ thể liên bang nhỏ nhất tại Nga nếu không tính các thành phố liên bang. Nó được thành lập vào ngày 4 tháng 6 năm 1992 sau khi Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Tự trị Chechnya-Ingush được chia làm hai. Đây là nơi cư trú của người Ingush, một tộc người có gốc Vainakh. Theo thống kê 2010, dân số nước này là 412.529 người. Nước này giáp với Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania, Cộng hòa Chechnya, và quốc gia Gruzia về phía nam.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Ingushetia

Cập nhật tháng 07/2024