Liên bang nga – Vùng liên bang phía nam

Nước cộng hòa Chechnya

Giới thiệu về

Chechnya

Cộng hòa Chechnya là một nước thuộc Liên bang Nga. Nằm trên vùng núi Bắc Caucasus, Chechnya giáp phía tây–bắc với tỉnh Stavropol, phía đông và đông–bắc giáp Gruzia, phía tây giáp Ingushetiya và Bắc Ossetia. Cộng hòa Chechnya có diện tích 19.300 km², tương đương diện tích thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian Liên Xô sụp đổ, chính phủ lâm thời của Chechnya tuyên bố độc lập, đặt tên nước là Cộng hòa Chechnya. Nhưng hiện nay nền cộng hòa này vẫn chưa được quốc tế công nhận. (Năm 2000 chính phủ Taliban của Afghanistan công nhận Cộng hòa Chechnya trước khi bị quân đội Hoa Kỳ đánh đuổi).

Nằm ở phần phía đông của Bắc Caucasus, Chechnya hầu như bị bao quanh bởi lãnh thổ Liên bang Nga. Ở phía tây, nước này có biên giới chung với Bắc Ossetia và Ingushetia, ở phía bắc, Stavropol Kray, ở phía đông, Dagestan, và ở phía nam, Georgia. Thủ đô Chechnya là Grozny. Theo những con số ước tính năm 2004, dân số Chechnya xấp xỉ 1.1 triệu người. Đa số người Chechnya theo Hồi giáo Sunni, nước này đã chuyển theo đạo Hồi trong giai đoạn từ thế kỷ 16 tới thế kỷ 19.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Chechnya

Cập nhật tháng 07/2024