Liên bang nga – Vùng liên bang phía nam

Nước Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania

Giới thiệu về

Bắc Ossetia-Alania

Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania thuộc Vùng liên bang Bắc Kavkaz là một chủ thể liên bang của Nga (cụ thể là một Nước cộng hòa thuộc Nga), với thủ đô là Vladikavkaz. Nước cộng hòa này nằm phía bắc Kavkaz. Phần phía bắc của nước cộng hòa nằm ở Đồng bằng Stavropol. 22% lãnh thổ của nước này là núi. Đây là một nước nhỏ với diện tích chỉ khoảng 8.000 km² (gấp hơn 2 lần diện tích thành phố Hà Nội).

Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania có khí hậu ôn đới lục địa, với nhiều tài nguyên thiên nhiên bao gồm khoáng sản (đồng, bạc, kẽm), gỗ, nước khoáng, thủy điện và nguồn tài nguyên dầu mỏ và chất khí chưa được khai thác.

danh sách trường nhận chỉ tiêu học bổng nga 2024 tại Bắc Ossetia-Alania

Cập nhật tháng 07/2024