CƠ HỘI SĂN HỌC BỔNG DÀNH CHO CÁC NGHIÊN CỨU SINH

C
👉🏻 Bộ Giáo dục và Khoa học công bố cuộc thi giành học bổng của Tổng thống Liên bang Nga dành cho nghiên cứu sinh và trợ giảng học tập tại các tổ chức của Nga tham gia vào các hoạt động giáo dục và thực hiện nghiên cứu khoa học có đóng góp vào phát triển khoa học và công nghệ của Liên bang Nga.
👉🏻 Mức học bổng: 75 nghìn rúp hàng tháng
👉🏻 Thời gian nhận: 1-4 năm.
ĐẶC BIỆT: Có tới 500 suất học bổng được trao mỗi năm
📌 Các bước để nhận học bổng:
1️⃣ Được sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học và tổ chức nơi đang theo học chương trình sau đại học (phụ trợ).
2️⃣ Đăng ký trên trang web, điền vào các mẫu đơn và nộp đơn
❗️Chú ý: Nghiên cứu của ứng viên xin học bổng phải dựa trên các ưu tiên trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Liên bang Nga.
⏰ Thời gian tuyển chọn ngày 6 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2024.
********************
👆👆👆Аспирант, хочешь получить стипендию?
Минобрнауки объявило о проведении конкурса на назначение стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов, обучающихся по очной форме обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации.
🪙Размер стипендии составит ежемесячно 75 тысяч рублей.
🙂Срок получения — 1-4 года.
🙂Каждый год выделяется до 500 стипендий
🙂Что необходимо?
1️⃣ Получить согласие научного руководителя и организации, в которой проходит освоение программы аспирантуры (адъюнктуры)
2️⃣ Зарегистрироваться на сайте, заполнить формы и направить заявку
❗️Важно: исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
🙂Конкурсный отбор пройдет с 6 марта по 4 апреля 2024 года.
Завершить работу на чайте Совета необходимо🙂 до 16:00 (мск) 4 апреля 2024 года.
❕Не упустите свой шанс!
cre: 6730- Đồng hành Du học Nga #duhocnga
– – –
68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Hà Nội
094 781 93 57 – 02473003557