Kết nạp Đảng cho 2 sinh viên Đại học Hữu nghị RUDN tháng 8/2023

K

Vào 13:00 ngày 30/8/2023, Chi bộ RUDN đã tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ tháng 8 năm 2023. Buổi sinh hoạt diễn ra rất thành công và đặc biệt đã tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Trần Công Tâm Anh và Nguyễn Đoàn Bảo Linh.

Chi bộ RUDN xin được chúc mừng đồng chí Tâm Anh – Bí thư Liên Chi đoàn RUDN và đồng chí Bảo Linh – Ủy viên Liên Chi đoàn RUDN đã được xét kết nạp đảng. Đây là kết quả đáng tự hào sau những cố gắng, đóng góp không ngừng nghỉ của các đồng chí trong suốt thời gian qua. Hi vọng hai đồng chí sẽ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ sắp tới, tiếp tục tu dưỡng, học tập không ngừng và đạt được thật nhiều thành công trên cương vị mới này!