Đại biểu Việt Nam hưởng ứng Đại hội Giáo viên ngôn ngữ và văn học Nga quốc tế

Đ

Đại hội truyền thống lần thứ XV của Hiệp hội giáo viên ngôn ngữ và văn học Nga quốc tế tiếp tục diễn ra tại Xanh Pê-tếc-bua.

Nội dung quan trọng của Đại hội về các lĩnh vực mô tả, nghiên cứu và phổ biến khoa học phù hợp nhất về di sản ngôn ngữ Nga trong thế giới hiện đại. Những đề tài này cho phép bạn bao quát tất cả các cách tiếp cận và khía cạnh có thể có của việc mô tả tiếng Nga, nghiên cứu động lực của sự thay đổi ngôn ngữ, các vấn đề phát triển của quá trình văn học, lý thuyết và thực tiễn giảng dạy ngôn ngữ và văn học Nga trên thế giới.

Hôm qua, vào ngày 14 tháng 9, trong khuôn khổ sự kiện Đại hội, các đại biểu Việt Nam, trong đó có nhân viên Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội là TS Phùng Trọng Toản và Phạm Hoàng Anh, đã có bài phát biểu. Trung tâm chúc mừng các đồng nghiệp đã tham gia thành công vào một sự kiện chuyên môn quan trọng như vậy và bày tỏ sự tin tưởng rằng Đại hội MAPRYAL lần thứ XV sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành Ngôn ngữ Nga trên thế giới.