Thông báo tổ chức khen thưởng 2023 cho Du học sinh Việt tại Nga

T

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân du học sinh (DHS) có thành tích xuất sắc trong trong học tập, nghiên cứu khoa hoc, năm học 2022-2023, Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thông báo về việc tổ chức xét khen thưởng, cụ thể như sau

ĐỐI TƯỢNG

– Tập thể: các đơn vị DHS Việt Nam tại Liên bang Nga
– Cá nhân: DHS Việt Nam học tập theo diện học bổng và tự phí tại các cơ sở giáo dục đại học Liên bang Nga.

TIÊU CHUẨN

– Tập thể: Các đơn vị DHS có thành tích xuất sắc trong năm hoc (tổ chức các hoạt động nghiên cứu, học thuật, phong trào, thiện nguyện…); tham gia các chương trình do Nhà trường, Đại sứ quán, Ban cán sự đoàn … tổ chức; là tập thể đoàn kết, vững mạnh, không có DHS bị kỷ luật do vi phạm nội quy của Nhà trường, luật pháp của nước sở tại, không có DHS bị buộc thôi học.
– Cá nhân: DHS Việt Nam đạt một trong các thành tích sau đây thuộc diện xét khen thưởng:
a) DHS tốt nghiệp bằng Đỏ, bảo vệ xuất sắc luận án tiến sỹ (100% phiếu tán thành của Hội đồng);
b) DHS đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi, Olympic cấp trường trở lên;
c) DHS có thành tích học tập đạt 5.0/5.0 trong năm học 2022-2023;
d) DHS có bài báo được được đăng trên các tạp chí uy tín, có báo cáo tại các Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp trường trở lên;
e) Thành viên Ban đại diện đơn vị DHS hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thành tích học tập từ 4.5/5.0 trong năm học 2022-2023;
f) Cán bộ đoàn tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể, có thành tích học tập từ 4.5/5.0 trong năm học 2022-2023.

Lưu ý: DHS bị kỷ luật do vi phạm nội quy của Nhà trường, luật pháp của nước sở tại không thuộc diện xét khen thưởng.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị DHS thực hiện theo Quy trình sau:
1. Gửi thông báo tới DHS thuộc diện quản lý về việc tổ chức triển khai khen thưởng năm học 2022-2023 và tiếp nhận hồ sơ đăng ký.
2. Tổ chức họp (trực tiếp hoặc trực tuyến) bình xét và đề xuất khen thưởng (thực hiện các văn bản theo Mẫu 1, 2).
3. Thông báo kết quả tới các ứng viên nộp hồ sơ đề xuất khen thưởng, yêu cầu bổ sung/hoàn thiện hồ sơ (nếu cần) và đăng ký trên Form: https://forms.gle/wtRgfq99JCn5uYK86
4. Gửi hồ sơ kèm biên bản (bản cứng và bản mềm) về BPGD, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 24/7/2023.