Thầy Mikhail Gordin được phê duyệt là tân hiệu trưởng của Đại học Bauman

T

Theo kênh điện tín chính thức của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga ngày 21/6/2023, thầy Mikhail Gordin đã được phê duyệt là hiệu trưởng của Đại học Kỹ thuật Nhà nước Bauman Moscow.

Bộ Giáo dục và Khoa học Nga lưu ý rằng thầy Gordin cũng đã tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Nhà nước Mátxcơva mang tên Bauman vào năm 1993, trong khi học từ năm 1990, thầy bắt đầu làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu tại Viện Phân tích Hệ thống của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, và cho đến năm 2021, được bổ nhiệm với chức danh là Viện trưởng, Giám đốc bộ phận các dự án xử lý khí đồng hành tại TNK-BP , Giám đốc điều hành của công ty, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của SIBUR LLC . Từ ngày 7 tháng 10 năm 2021, thầy đã được bổ nhiệm làm Quyền Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Nhà nước Mátxcơva mang tên Bauman. Chi tiết các vị trí trước đây mà thầy đã từng đảm nhiệm:

  • Commercial NegotiatorCommercial Negotiator – ConocoPhillip – Apr 1997 – Aug 2005
  • Director, Associated Gas ProjectsDirector, Associated Gas Projects – TNK BP – Aug 2005 – Oct 2008
  • Member of the Management Board, Managing Director – Synthetic Rubber BUMember of the Management Board, Managing Director – Synthetic Rubber BU – SIBUR – Oct 2008 – Dec 2015
  • Director of Innovations and International Projects – National Research Center “Zukovsky Institute” – Jan 2016 – Nov 2016
  • General Director – Baranov Central Institute of Aviation Motor Development (CIAM) – Dec 2016 – Oct 2021
  • Acting Rector – Moscow State Technical University named N.E. Bauman – Oct 2021 – June 2023