Hội thảo khoa học giáo viên Khoa tiếng Nga Trường Đại học Hà Nội 2023

H

Sáng ngày 25/5/2023, Khoa tiếng Nga Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học giáo viên năm 2022-2023. Tham dự Hội thảo có các cán bộ, giảng viên trong Khoa cùng với đại diện Phòng Quản lý Khoa học. Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe 03 báo cáo tham luận.

TS Trần Mai Chi mở đầu Hội thảo bằng báo cáo tham luận với chủ đề.Hiện tượng trái nghĩa của từ ngoại lai chỉ mức độ trong tiếng Nga hiện đại” (Антонимия заимствований с градуальной семантикой в современном русском языке). Tác giả đã trình bày nghiên cứu về hiện tượng trái nghĩa của từ ngoại lai có ngữ nghĩa chỉ mức độ. Xét theo khía cạnh từ vựng, nhiều từ ngoại lai chỉ mức độ có mối quan hệ tương phản với nhau, mà mang những sắc thái nghĩa khác nhau một phần hoặc hoàn toàn. Báo cáo thu hút được sự chú ý quan tâm từ các thành viên tham gia hội thảo.

Hiện thực xã hội nga thế kỷ XIX trong “Anna Karenina” là chủ đề báo cáo tham luận của ThS Đỗ Thị Hồng Nhung. Báo cáo tham luận đã phân tích về hiện thực xã hội Nga thế kỷ XIX thông qua tác phẩm “Anna Karenina” của đại văn hào Lev Tolstoy. “Ann Karenina” là tác phẩm có giá trị của văn học hiện thực Nga thế kỷ XIX nói riêng cũng như văn học thế giới nói chung.

Kết thúc hội thảo là báo cáo tham luận của TS Phạm Mai Phương với tên gọi «Việc sử dụng phiếu bài tập trong các giờ học tiếng nga. Báo cáo trình bày về các vấn đề sử dụng phiếu bài tập trong giờ học tiếng Nga. Tập trung vào việc trình bày cơ sở lý thuyết phục vụ cho công việc biên soạn phiếu bài tập và cách thức sử dụng chúng trong khi giảng dạy tiếng Nga nhằm làm cho giờ học tiếng Nga trở lên lôi cuốn và bổ ích hơn.

Sau mỗi báo cáo tham luận là phần thảo luận, trao đổi giữa các tác giả và các đại biểu tham dự Hội thảo nhằm làm rõ các nội dung mà tác giả vừa trình bày, cũng như đóng góp những ý kiến, đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học để từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các giảng viên.