Mời đăng ký Cuộc thi hiểu biết về Ngày chiến thắng 2023

M

Kính mời tham gia “Cuộc thi hiểu biết về Ngày chiến thắng” lần thứ 5 sẽ được tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, “Cuộc thi hiểu biết về Ngày chiến thắng” lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội. Đây là sự kiện quốc tế về lịch sử về chủ đề các sự kiện của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tổng cộng, cuộc thi có 25 câu hỏi, bao gồm 20 câu hỏi về các chủ đề lịch sử-quân sự nói chung và 5 câu hỏi về các chủ đề từng khu vực.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, các bài kiểm tra huấn luyện được đăng tải trên cổng thông tin диктантпобеды.рф để giúp người tham gia chuẩn bị cho các bài thi.

Những người chiến thắng sẽ được trao bằng khen và được mời tham dự Cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 tại Quảng trường Đỏ ở Matx-co-va. Các ứng viên nhận được kết quả cao sẽ nhận được điểm bổ sung khi thi vào đại học.

Cần phải đăng ký trên trang web диктантпобеды.рф để tham gia cuộc thi.

Đăng ký và tìm hiểu thêm trên trang web диктантпобеды.рф.

Thời gian: 27/04/2023 14:00
Địa điểm: 501 Kim Mã