Nhiều tác phẩm Việt Nam đã được dịch hoàn toàn sang tiếng Nga

N

Đó là kết quả từ việc hợp tác giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint-Petersburg (Liên bang Nga) thời gian qua. Tại Hội đàm trực tuyến giữa hai đơn vị ngày 24/3, đại diện NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, sẽ có thêm tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được dịch sang tiếng Nga và dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc vào tháng 4/2023.

Theo bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật và ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint-Petersburg đánh giá cao quan hệ hợp tác của hai đơn vị trong tổ chức biên dịch, biên tập, xuất bản một số cuốn sách; truyền thông xuất bản phẩm của Nga và Việt Nam tại các trang web bán sách của Nga.

Đã có nhiều văn kiện lịch sử, tác phẩm Việt Nam được dịch sang tiếng Nga như: Hồi ký Bác Hồ viết di chúc (tác giả Vũ Kỳ), sách Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 – 1938) (tác giả Nguyễn Thị Kim Dung) và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp đẩy mạnh hợp tác triển khai một số hoạt động trong thời gian tới như: trao đổi bản quyền và xuất bản sách; tổ chức không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Saint-Petersburg qua các sản phẩm sách giấy truyền thống và sách điện tử; tham gia Hội chợ sách quốc tế do hai đơn vị tổ chức; ký kết chương trình trao đổi đoàn hằng năm.