Mời tham dự Cuộc thi quốc tế về Sử học địa phương 2023

M

Mời bạn tham gia Cuộc thi quốc tế các nhà sử học địa phương trong công tác với thanh niên. Trẻ em dưới 18 tuổi, công dân Nga sống trên lãnh thổ của mình, đồng bào sống ở nước ngoài, cũng như công dân nước ngoài học tiếng Nga, lịch sử và văn hóa Nga đều được mời tham gia. Chủ đề cuộc thi:
– “Lịch sử và dân tộc học quê hương”;
– “Bản sắc và di sản văn hóa các dân tộc trên quê hương”;
– “Di tích lịch sử, văn hóa vùng tôi”;
– “Đất của tôi là đất của lao động và vinh quang”;
– “Du lịch cố hương”;
– “Danh nhân đồng hương – nhân vật khoa học, văn hóa, nghệ thuật”;
– “Di sản khảo cổ của quê hương.”

Cuộc thi nhằm hỗ trợ các nhà sử học địa phương góp phần giáo dục lòng yêu nước, giáo dục lịch sử cho thanh thiếu niên nhi đồng, phổ biến lịch sử quê hương đất nước nhỏ bé trong giới trẻ. Mục đích của cuộc thi là hỗ trợ các phương pháp giảng dạy và phổ biến tốt nhất về lịch sử của quê hương nhỏ bé cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Các đối tượng sau đây được mời tham gia cuộc thi :
– giáo viên trường học và giáo viên giáo dục bổ sung (bao gồm cả nhà nghệ thuật của trẻ em, trường âm nhạc, trường nghệ thuật);
– nhân viên của các tổ chức văn hóa;
– đại diện của khu vực phi lợi nhuận;
– những nhân vật nổi tiếng có thành tích trong lĩnh vực giáo dục lòng yêu nước và giáo dục lịch sử cho thanh thiếu niên nhi đồng.

Chung kết cuộc thi được tổ chức dưới hình thức liên hoan lịch sử địa phương . Trong khuôn khổ liên hoan, các thí sinh vào vòng chung kết trình bày các dự án về lịch sử địa phương, trên cơ sở đó hội đồng chuyên môn của cuộc thi xác định các giải đạt được lần lượt là I – e, II – e và III -e ở mỗi hạng mục. những người tham gia. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết được trao giải tại lễ hội. Địa điểm tổ chức liên hoan lịch sử địa phương do ban tổ chức cuộc thi quyết định. Mọi chi phí đi lại, ăn ở của các đại biểu do nước sở tại đài thọ.

Đơn vị tổ chức cuộc thi: Hội Lịch sử Nga và Quỹ Lịch sử Tổ quốc. Các bài thi được chấp nhận cho đến ngày 30 tháng 6. Thông tin chi tiết trên trang web: https://kon-kraeved.historyrussia.org/