Mời tham dự Buổi làm việc với cấp Ủy và Đại diện Đoàn tại Nga

M

Kính gửi các cấp bộ Đoàn tại Liên bang Nga!
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại sứ – Bí thư Đảng uỷ, Văn phòng ĐU phối hợp cùng Ban Công tác Cộng đồng, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga và Phòng Kinh tế-Khoa học-Giáo dục Đại sứ quán tổ chức buổi làm việc với Đại diện các cấp uỷ trực thuộc, Đại diện BCH các tổ chức đoàn trực thuộc BCSĐ và Đơn vị trưởng, Ban Đại diện Du học sinh tại các trường trên toàn Liên bang Nga.

1. Nội dung buổi làm việc:
– Phần 1: Thông tin tình hình du học sinh trong thời gian qua và một số vấn đề cần lưu ý.
– Phần 2: VPĐU hướng dẫn một số nội dung của công tác đảng trong thời gian tới.

2. Thời gian: 11h00 – 13h00, Chủ nhật, ngày 02/4/2023.

3. Thành phần:
3.1. Tại Hội trường Đại sứ quán: Văn phòng Đảng uỷ, Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán, Thường trực Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, Đại diện Phòng Kinh tế – Khoa học – Giáo dục (phụ trách quản lý Du học sinh).
3.2. Trực tuyến qua phần mềm ZOOM:
– Đại diện các cấp uỷ trực thuộc: 01 người, riêng các Đảng bộ Bộ phận gồm 02 người (trong đó có ĐU viên phụ trách công tác Đoàn thanh niên, du học sinh).
– Đại diện BCH các tổ chức đoàn trực thuộc BCSĐ: 01 người.
– Đơn vị trưởng, Ban Đại diện Du học sinh tại các trường: 01 người.

Link: https://zoom.us/j/2794718808
(Meeting ID: 279 471 8808)

Lưu ý
– Đặt tên điểm cầu ZOOM: Tên đơn vị (đảng bộ, chi bộ, Chi đoàn, Đơn vị trưởng….)_Tên người tham gia. VPĐU sẽ chỉ duyệt những điểm cầu đặt tên đúng cấu trúc như trên.

4. Tổ chức thực hiện:
– Đề nghị các đơn vị nhận được thông tin triển khai nghiêm túc, nếu không tham dự được vì bất cứ lý do gì cũng phải báo cáo lại email: bcsdlbn@gmail.com trước ngày 30/3/2023.
– Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga triển khai tới các tổ chức đoàn trực thuộc.
– Phòng KT-KH-GD Đại sứ quán triển khai tới các đơn vị trường.

Trân trọng!