Đề xuất tăng học bổng tổng thống cho NCS lên 50.000 rúp/tháng

Đ

Liên quan đến việc chuyển đổi sang mô hình mới của trường sau đại học, Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đang nỗ lực tăng học bổng của Tổng thống Liên bang Nga cho sinh viên sau đại học (điều chỉnh) lên 50 nghìn rúp mỗi tháng. Hiện tại, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua các quy tắc bổ nhiệm hỗ trợ cấp bang như vậy đang được phối hợp và xem xét bởi các cơ quan liên bang có liên quan.

Ngày nay, số lượng học bổng tăng lên cho sinh viên tốt nghiệp (phụ trợ), những người được bổ nhiệm vì thành tích đặc biệt trong học tập và nghiên cứu khoa học, thay đổi từ 4,5 đến 22,8 nghìn rúp mỗi tháng.

Theo tài liệu, học bổng sẽ được trao trong khoảng thời gian tương ứng với thời gian học chương trình sau đại học toàn thời gian (phụ trợ), cụ thể là trong 3 hoặc 4 năm. Biện pháp này được thiết kế để hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tài năng khi bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của họ và sẽ góp phần chuẩn bị cho luận án.

Tổng số người nhận học bổng được nêu trong dự thảo Nghị định của Tổng thống Liên bang Nga về việc thành lập học bổng cho sinh viên tốt nghiệp (điều chỉnh). Vì vậy, vào năm 2023, chỉ tiêu hỗ trợ hàng tháng của nhà nước sẽ không quá 300 người, năm 2024 – 600 người và bắt đầu từ năm 2025 – 1,2 nghìn người.

Việc lựa chọn cạnh tranh các ứng cử viên cho học bổng sẽ được thực hiện bởi Bộ Giáo dục và Khoa học Nga cùng với Hội đồng Tài trợ của Tổng thống Liên bang Nga.