Đại sứ quán Việt nam tại Liên bang Nga tuyển thực tập sinh

Đ

Bộ phận Giáo dục, Phòng KT-KH-GD thuộc Đại sứ quán Việt nam tại Liên bang Nga tuyển chọn thực tập sinh. Đây là cơ hội tốt giúp sinh viên tích luỹ thêm kinh nghiệm cho nghề nghiệp sau này dù ở bất kỳ ngành học nào cũng như phát huy tính tự chủ, sáng tạo của mỗi sinh viên. Chính vì vậy, Ban cán sự tại Liên bang Nga khuyến khích các bạn đoàn viên thanh niên đang sinh sống và học tập tại Nga tham gia thử sức thực tập tại môi trường tuyệt vời này.

Bộ phận Giáo dục, Phòng KT-KH-GD tuyển chọn thực tập sinh thực tập và hỗ trợ các nội dung công việc sau:
– Hỗ trợ công việc hành chính.
– Tập hợp, in và sắp xếp hồ sơ (bảng cứng, bản mềm).
– Phối hợp với Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga, đang tải và chia sẻ thông tin của DSQ trên các kênh mạng xã hội và gửi mail tới các đơn vị DSH liên hệ công việc.
– Tập hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu DHS theo đơn vị.
📍Số lượng: 02 (hai) thực tập sinh.
🗃️Chế độ làm việc:
Làm việc trực tiếp (chiều t3 và t5 hàng tuần) và trực tuyến.
📚Tiêu chí tuyển chọn:
– Là DHS đang học tập theo diện Hiệp định (2 phía);
– Có kết quả học tập từ Khá trở lên;
– Sử dụng thành thạo kĩ năng tin học văn phòng;
– Có kinh nghiệm tham gia hoạt động đoàn.
📑Hình thức tuyển chọn:
– Sơ tuyển hồ sơ;
– Phỏng vấn.
⏰Thời gian:
– Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 12h00, Thứ Năm, ngày 16/03/2023.
– Thời gian phỏng vấn: 11h00, Thứ Bảy, ngày 18/03/2023.
Địa điểm phỏng vấn: Hội trường Đại sứ quán, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.