Nga xây dựng hệ thống giáo dục đại học minh bạch và hiệu quả hơn

N

Các biện pháp nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của cơ chế đào tạo mục tiêu các chuyên gia có trình độ giáo dục đại học, khả năng tiếp cận đối với tất cả các ứng viên và sinh viên đã được thảo luận tại cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Lập pháp trong Duma Quốc gia.

Valery Falkov, người đứng đầu Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, đã báo cáo về “Đào tạo nhân lực có trình độ và phát triển thị trường lao động của các thực thể cấu thành Liên bang Nga: các giải pháp và cơ hội hiện tại” .

Về biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo có mục tiêu, tăng tính hấp dẫn, Bộ trưởng dẫn chứng một số luận điểm.

“Một trong những cách quan trọng để tăng hiệu quả của đào tạo có mục tiêu là ý tưởng do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Irina Yarovaya đề xuất nhằm tạo ra một nền tảng duy nhất để thông báo cho công dân về khả năng ký kết hợp đồng đào tạo có mục tiêu và tìm kiếm ứng viên cho đào tạo có mục tiêu của khách hàng để ký kết các hợp đồng có liên quan. Một nền tảng duy nhất sẽ góp phần nâng cao nhận thức về sự sẵn có của những nơi như vậy, người nộp đơn sẽ có cơ hội đăng ký tham gia khóa đào tạo được nhắm mục tiêu ở một khu vực khác,” Valery Falkov nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng Bộ Giáo dục và Khoa học Nga cùng với Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga đang nghiên cứu sử dụng siêu dịch vụ “Tuyển sinh đại học trực tuyến” như một công cụ trên cơ sở một nền tảng duy nhất như vậy sẽ được sử dụng.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đã trích dẫn các công cụ khác như một công cụ để nâng cao hiệu quả của đào tạo có mục tiêu. Đặc biệt:

  • hướng dẫn về tiền phạt mà khách hàng phải nộp vào ngân sách thích hợp của chủ thể Liên bang Nga, trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ việc làm;
  • giảm số tiền phạt quy định, có tính đến tiêu chuẩn cơ bản của chi phí đào tạo.

Kết thúc bài phát biểu của người đứng đầu Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Irina Yarovaya nhắc lại luật tuyển sinh đối tượng đã được Quốc hội thông qua trong lần đọc đầu tiên.

“Đây sẽ là một hệ thống độc đáo mới sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh minh bạch, trung thực để được nhận vào các vị trí do nhà nước tài trợ trong các chuyên ngành phổ biến với sự đảm bảo về công việc đầu tiên, khả năng có thêm các biện pháp hỗ trợ xã hội và giải quyết vấn đề cố vấn và thực tập . Cùng với nhau, điều này mang đến một chất lượng đào tạo hoàn toàn mới cho các chuyên gia và tạo cơ hội duy nhất cho trẻ em từ mọi miền của đất nước,” Irina Yarovaya nhấn mạnh.

Cô ấy đã thu hút sự chú ý của khán giả đến thực tế là luật đưa ra một cuộc cạnh tranh bình đẳng để đào tạo có mục tiêu cho tất cả sinh viên tốt nghiệp. “Từ những người có điểm tốt, một cuộc tuyển chọn sẽ được thực hiện. Ngoài ra, theo hệ thống chuyển tiền phạt vào ngân sách, Valery Nikolayevich, chúng tôi đã tính đến điều này trong luật và đây chính xác là cách tiếp cận được đề xuất,” Irina Yarovaya kết luận.

Xin nhắc lại rằng để cải thiện cơ chế tuyển sinh có mục tiêu và đào tạo có mục tiêu, Luật Liên bang số 337-FZ ngày 3 tháng 8 năm 2018 đã được sửa đổi (chúng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019). Luật tăng cường trách nhiệm của các bên đối với việc không thực hiện các nghĩa vụ quy định trong thỏa thuận về đào tạo có mục tiêu, cụ thể là phạt tiền đối với việc không thực hiện nghĩa vụ đối với việc làm và hoạt động lao động trong số tiền ngân sách chi cho đào tạo của một công dân.

Vào năm 2022, các thay đổi đã được thực hiện đối với Quy định về đào tạo có mục tiêu, theo đó, theo sáng kiến ​​​​của khách hàng đào tạo có mục tiêu, các yêu cầu về hiệu suất của “học viên mục tiêu” có thể được đưa vào hợp đồng đào tạo có mục tiêu.

Nhập học mục tiêu đã được đưa ra để đào tạo nhân sự vì lợi ích của các thực thể cấu thành của Liên bang Nga, cơ quan hành pháp liên bang và các tập đoàn nhà nước. Để thiết lập hạn ngạch mục tiêu, không muộn hơn ngày 1 tháng 9 của năm trước năm nhập học vào giáo dục mục tiêu, họ gửi cho Bộ Giáo dục và Khoa học Nga thông tin đã thống nhất với chính quyền nhà nước của các thực thể cấu thành của Liên bang Nga về số chỗ học thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực đào tạo, chuyên ngành khoa học phải xác lập để xét tuyển vào ngành đào tạo. Đồng thời, các đối tượng của Liên bang Nga được chỉ định, trong các lãnh thổ mà sinh viên tốt nghiệp có thể được tuyển dụng theo thỏa thuận về đào tạo có mục tiêu.