Mời đăng ký tham dự Giải thưởng La bàn Pha lê tại Nga lần thứ 11

M

Đây là giải thưởng quốc tế uy tín dành cho những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực địa lý, sinh thái, bảo tồn và phổ biến di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên, được tổ chức nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những thành tựu tốt nhất và các dự án thiết thực nhằm bảo tồn tương lai của thế giới. Giải thưởng được tổ chức hàng năm dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Địa lý Nga.

Các tổ chức công cộng, địa lý, tổ chức khoa học và giáo dục, hiệp hội sáng tạo, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như các nhóm sáng kiến ​​​​độc lập và nhân vật của công chúng đều có thể tham gia Giải thưởng trong các đề cử khác nhau.

Những người chiến thắng được xác định trong 11 đề cử, mỗi đề cử đều có thành tích cao trong lĩnh vực địa lý và sinh thái quốc gia, bảo tồn và phát huy di sản thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Trong đề cử “Vị trí dân sự”, các dự án được đề cử theo sáng kiến ​​​​của các thành viên của hội đồng chuyên gia trong số những người tham gia được tuyên bố. Người chiến thắng trong đề cử “Sự công nhận của công chúng” được xác định bằng kết quả bỏ phiếu trên Internet.

Ý tưởng chính của giải thưởng được ghi trong tên của nó – “La bàn pha lê”. La bàn là biểu tượng của hướng đi đúng đắn, pha lê – sự thuần khiết tự nhiên, lòng trung thành với ước mơ. Mũi tên bạc của “La bàn pha lê” không chỉ cố định các điểm áp dụng sức lực của từng nhà nghiên cứu, nó hướng đến những thành tựu tươi sáng, đầy hứa hẹn và chỉ ra kim chỉ nam cho sự phát triển của xã hội. “La bàn pha lê” được thiết kế để tìm ra những khám phá, thành tựu độc đáo và những dự án được thực hiện tốt nhất để họ trở thành đầu tàu trong cộng đồng nghề nghiệp và là tấm gương cho mọi người. Giải thưởng mang tính chất phi thương mại và là một trong những hình thức công nhận cao nhất của công chúng.

Trong thời gian diễn ra giải thưởng, 3312 dự án từ 44 quốc gia trên thế giới và tất cả các khu vực của Nga đã được gửi tham gia cuộc thi. Hơn 2,3 triệu người dùng đã tham gia đề cử đặc biệt “Sự công nhận của công chúng”, trong đó người chiến thắng được xác định bằng cách bỏ phiếu trên Internet.

Bạn có thể đăng ký dự thi cho đến ngày 20 tháng 2 năm 2023.
Thông tin chi tiết về các Quy định Giải thưởng, mô tả về các đề cử, điều khoản, thủ tục tổ chức cuộc thi và các thông tin chi tiết khác, cũng như gửi đơn đăng ký tham gia cuộc thi trên trang web: https://rus-compass.ru/