Mời tham dự Hội nghị MAPRYAL tại Saint Petersburg năm 2023

M

Các thầy cô giáo tiếng Nga, văn học và văn hóa Nga kính mến!
Các bạn đừng bỏ qua thông tin về Hội nghị MAPRYAL tới vào năm 2023!

Hiệp hội giáo viên Ngôn ngữ và Văn học Nga Quốc tế (MAPRYAL) thông báo: HỘI NGHỊ MAPRYAL lần thứ XV với tiêu đề: “NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC NGA TRONG MỘT THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI” sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 16 tháng 9 năm 2023 tại Saint-Peterburg – LB Nga.

Hàng năm, dưới sự bảo trợ của MAPRYAL, hàng chục hội nghị, hội thảo và lễ hội được tổ chức trên khắp thế giới, thống nhất bởi một mục tiêu chung – củng cố vị thế của tiếng Nga trên hành tinh thông qua việc phát triển hợp tác chuyên nghiệp giữa các giáo viên tiếng Nga.

Trong các hoạt động quảng bá di sản ngôn ngữ Nga, các thành viên MAPRYAL sử dụng nhiều hình thức thể loại: hội thảo khoa học và thực tiễn, hội thảo đào tạo nâng cao, bài đọc khoa học quốc tế, diễn đàn dành cho các nhà khoa học trẻ, bàn tròn, trường dịch thuật, cuộc đua tiếp sức của trường.

Trong số các vấn đề được thảo luận tại các sự kiện này là phương pháp giảng dạy tiếng Nga, các xu hướng mới trong nghiên cứu dịch thuật, các khía cạnh chuyên đề của việc nghiên cứu văn học Nga và phương pháp giảng dạy, ngôn ngữ Nga trong môi trường song ngữ. Một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự của các nghiên cứu quốc tế về Nga là chủ đề áp dụng các kỹ thuật sư phạm mới, công nghệ và hình thức giáo dục mới.

Có thể xem thông tin chi tiết trên trang web chính thức của MAPRYAL theo liên kết: https://ru.mapryal.org/congresses/xv-kongress-mapryal-russkij-yazik-i-literatura-v-menyushemsya-mire/information

Xin mời các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá ngôn ngữ, văn học và văn hóa Nga tham gia!

Ngôn ngữ làm việc của Hội nghị là tiếng Nga.

CHÚ Ý: Đơn đăng ký và tài liệu để đăng chỉ nhận trên trang web của Hội nghị đến ngày 28 tháng 2 năm 2023.