Thảo luận Hợp tác Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Nga-Việt tại MPEI

T

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, Hội nghị lần thứ III của Ủy ban hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Nga-Việt đã được tổ chức tại Đại học Nghiên cứu Quốc gia MPEI. Cuộc họp có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Natalya Bocharova và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Xuân Định.

Hội nghị kết thúc với những kí kết quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác phát tiển giáo dục và khoa học giữa hai nước.