Ngày thống nhất sinh viên Quốc tế 2022 tại ĐH Liên bang Viễn Đông

N

Vào ngày 23 tháng 12 vừa qua, tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông đã diễn ra Ngày thống nhất sinh viên Quốc tế tại DVFU lần thứ 11 (День Межнационального Студенческого Единства).
Sau ba năm không thể tổ chức vì dịch COVID-19, Ngày hội đã quay trở lại với sự tham gia của đông đảo các sinh viên đến từ hơn 20 khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo truyền thống, ngày hội được bắt đầu với một cuộc triển lãm để mọi người có thể làm quen với phong tục và văn hoá của các dân tộc khác nhau. Những sự kiện như vậy cho phép sinh viên nước ngoài nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Nga và giúp củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc trong cộng đồng sinh viên tại DVFU!

Ngày hội được tổ chức để mọi người có thể làm quen với phong tục và văn hoá của các dân tộc khác nhau. Những sự kiện như vậy cho phép sinh viên nước ngoài nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Nga và giúp củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc trong cộng đồng sinh viên tại DVFU!

Cảm ơn các bạn DHS Việt Nam đã đến từ sáng sớm để chuẩn bị cho gian hàng Việt Nam giữa trời bão lạnh buốt. Cảm ơn tất cả vì một mùa ISUD thành công và đầy tự hào!