Bộ Giáo dục đại học & Khoa học Liên bang đề xuất tăng học bổng

B

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đề xuất tăng một số học bổng lên 15.000 rúp mỗi tháng cho sinh viên và lên tới 20.000 rúp mỗi tháng cho nghiên cứu sinh, các dự thảo nghị quyết liên quan được công bố trên cổng thông tin dự thảo liên bang hành vi pháp lý điều chỉnh.
Dự thảo nghị quyết đề xuất tăng học bổng mang tên Anatoly Sobchak và học bổng mang tên Dmitry Likhachev , học bổng mang tên Yegor Gaidar , mang tên Yuri Maslyukov , mang tên Alexander Solzhenitsyn , cũng như học bổng mang tên Andrei Voznesensky lên 15 nghìn rúp, học bổng được đặt theo tên của Vladimir Tumanov lên tới 15 nghìn rúp một tháng cho sinh viên và lên tới 20 nghìn rúp mỗi tháng cho nghiên cứu sinh.

Trước đây, số lượng học bổng mang tên Likhachev và Sobchak là 5 nghìn rúp mỗi tháng, học bổng mang tên Voznesensky, Gaidar, Maslyukov, Solzhenitsyn – 1,5 nghìn rúp mỗi tháng, học bổng mang tên Tumanov – 2 nghìn rúp mỗi tháng cho sinh viên và 10 nghìn rúp mỗi tháng cho sinh viên tốt nghiệp.

Theo thứ tự bổ nhiệm, học bổng Likhachev được trao cho sinh viên theo học các chương trình giáo dục đại học toàn thời gian trong các lĩnh vực nghiên cứu “Lịch sử”, “Văn hóa học”, “Ngôn ngữ học”, “Giáo dục sư phạm”, “Giáo dục sư phạm với hai hồ sơ đào tạo ” và “Triết học”, học bổng mang tên Sobchak – dành cho sinh viên học theo hướng “Luật học”.

Học bổng Voznesensky được trao cho sinh viên theo học các chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu trong lĩnh vực văn học và báo chí, và Học bổng Gaidar được trao cho những sinh viên đang theo học tại các khoa kinh tế.

Sinh viên học tại các trường đại học đào tạo nhân sự cho các tổ chức của tổ hợp công nghiệp quân sự được trao học bổng Maslyukov và sinh viên luật (hướng nghiên cứu “Luật học”) được trao học bổng mang tên Tumanov.

Học bổng Solzhenitsyn được thiết kế dành cho những sinh viên đang theo học tại các trường đại học và đã đạt được thành công xuất sắc trong lĩnh vực sáng tạo văn học, khoa học chính trị và báo chí.