Có thể thành lập chi nhánh Viện Ngôn ngữ Nga Pushkin ở Việt Nam

C

Chi nhánh Học viện Ngôn ngữ Nga Nhà nước mang tên Pushkin có thể được thành lập tại Việt Nam, theo kế hoạch phát triển và thực hiện các chương trình giáo dục ở các cấp độ khác nhau, trang web chính thức của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đưa tin.

“Hai bên đã xác nhận ý định thành lập một trung tâm tiếng Nga khu vực trên cơ sở chi nhánh Hà Nội của Viện Ngôn ngữ Nga mang tên theo tên A. S. Pushkin. Trong khuôn khổ của trung tâm, có kế hoạch phát triển và triển khai hoạt động giáo dục chương trình ở các cấp độ khác nhau, tư vấn phương pháp cho giáo viên Việt Nam dạy tiếng Nga”, theo nội dung thông báo.

Được biết, Nga và Việt Nam đã nhất trí tổ chức Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam và Nga lần thứ II vào năm 2023. Ngoài ra, Đại học Samara mang tên Korolev đề xuất xem xét tổ chức diễn đàn khoa học và giáo dục Nga-Việt tại Samara.

“Viện Nghiên cứu Quốc gia về Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế mang tên E.M. Primakov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đề xuất tổ chức hội thảo khoa học và thực tiễn Nga-Việt về các vấn đề thời sự của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế và an ninh trên bên lề của diễn đàn Primakov Readings hàng năm trong năm tới”, Bộ cho biết thêm.

Xin nói thêm trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ III của Ủy ban hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ, phía Nga đã có sáng kiến ​​thành lập một trung tâm giáo dục ở Đông Nam Á để đào tạo có mục tiêu các chuyên gia có trình độ cao cho nhu cầu của nền kinh tế các nước Đông Nam Á, cũng như để tạo ra trường kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.