Đại hội chi đoàn Học viện Hải quân St. Petersburg 2022-2023

Đ

Được sự nhất trí của Chi bộ Học viện Hải quân và Đoàn Cơ sở Thành phố Xanh Petecbua, ngày 22/10/2022 Chi đoàn Hàng hải đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kì 2022-2023 với mục đích đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của chi đoàn nhiệm kỳ 2021-2022 đồng thời đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động cho chi đoàn và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới. Đại hội được tổ chức bằng hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến tại Trường Đại học Kỹ thuật Hàng hải Xanh Petecbua.

Tham dự đại hội, về phía Chi ủy Đảng có Đồng chí Dương Anh Triều – Chi ủy viên Chi bộ Học viện Hải quân; về phía ĐCS có Đồng chí Đỗ Thế Mạnh – Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Xanh Petecbua cùng với 21/21 Đoàn viên Chi đoàn Hàng hải tham dự.

Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt đẹp. Dựa trên kết quả bỏ phiếu dân chủ, minh bạch; Đại hội đã chọn ra Ban chấp hành nhiệm kì 2022-2023 bao gồm:
Đ/c Đặng Thành Đạt – Bí thư Chi đoàn.
Đ/c Nguyễn Lê Khánh Hải – Phó Bí thư Chi đoàn.
Đ/c Đoàn Trịnh Minh Trí – Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn.