Ban cán sự Đoàn Liên bang Nga điều chỉnh danh sách ủy viên 2022

B

Ngày 30 tháng 8 năm 2022 Đảng uỷ tại Liên bang Nga đã ban hành Quyết định số 359-QĐ/ĐU về việc chỉ định Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, theo đó: Đồng chí Lê Huỳnh Đức và đồng chí Nguyễn Khánh Duy làm Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn; Đồng chí Tống Quốc Cường và đồng chí Nguyễn Đoàn Bảo Linh làm Uỷ viên Ban Cán sự Đoàn. Xin được nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí!

Đồng thời các đồng chí có tên sau kết thúc nhiệm kì tham gia Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga:
1) Đ/c Võ Kim Dũng
2) Đ/c Nguyễn Chí Hiếu
3) Đ/c Nguyễn Phương Mai
4) Đ/c Đào Thị Huế
5) Đ/c Đồng Xuân Thành
6) Đ/c Phạm Quang Lương

Chân thành cảm ơn những đóng góp to lớn của các đồng chí cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Nga. Kính chúc các đồng chí mạnh khoẻ, công tác tốt ở cương vị mới, và luôn hướng về mái nhà chung Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga!

Như vậy thành viên Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga hiện nay bao gồm các đồng chí có tên sau:
Bí thư – Đ/c Nguyễn Việt Linh
Phó Bí thư – Đ/c Lê Huỳnh Đức
Phó Bí thư – Đ/c Nguyễn Khánh Duy
Ủy viên Ban cán sự Đoàn tại LB Nga:
1. Đ/c Nguyễn Thị Dinh
2. Đ/c Lê Văn Khánh
3. Đ/c Lê Đại Thắng
4. Đ/c Nguyễn Quý Thành
5. Đ/c Đoàn Thị Phi Nga
6. Đ/c Đinh Công Đại
7. Đ/c Phạm Đỗ Hoài Phương
8. Đ/c Tống Quốc Cường
9. Đ/c Nguyễn Đoàn Bảo Linh

Xin chúc các đồng chí trong Ban Cán sự Đoàn luôn đoàn kết, tiên phong, gương mẫu, cố gắng nỗ lực hết mình; kế thừa và phát huy những thành quả của thế hệ đi trước; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; là lá cờ đầu đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Liên bang Nga ngày càng phát triển hơn nữa.

Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bạn đã ứng tuyển vào Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga trong thời gian vừa qua, những đóng góp của các bạn luôn được trân trọng và ghi nhận, xin hẹn các bạn trong những chương trình, hoạt động sắp tới.