Kiện toàn Liên chi đoàn thành phố Tula nhiệm kỳ 2020-2022

K

Vào lúc 22h00 chủ nhật ngày 30 tháng 07 năm 2022 được sự cho phép của Chi bộ trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula, Ban cán sự Đoàn tại LB Nga, Kiện toàn Ban chấp hành Liên chi đoàn Thành phố Tula đã được tổ chức dưới hình thức online.

Dựa theo tình hình nhân sự của Ban chấp hành Liên chi đoàn TP Tula có 4/5 cán bộ là sinh viên/thạc sĩ năm cuối và đã tốt nghiệp về nước, Liên Chi Đoàn TP Tula quyết định tiến hành tổ chức Kiện toàn BCH nhiệm kỳ 2020 – 2022, nhằm tái cơ cấu và bổ sung nhân sự Ban chấp hành mới tiếp tục lãnh đạo hoạt động của Liên Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Cập nhật về việc phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành Liên chi đoàn thành phố Tula và thông tin liên lạc cụ thể như sau:

  1. Đồng chí Lê Văn Cường – Bí thư Liên chi đoàn: phụ trách chung các hoạt động Đoàn, lãnh đạo các tổ chức Đoàn tại tp Tula. SĐT: +79997966188
  2. Đồng chí Đỗ Thị Hồng Nga – Phó Bí thư Liên chi đoàn: Phụ trách quản lý các hoạt động văn hóa văn nghệ. SĐT: +79539565378
  3. Đồng chí Vũ Thái Sơn – Ủy viên: Phụ trách quản lý các hoạt động phong trào. SĐT: +79105594072
  4. Đồng chí Đoàn Quang Phúc – Ủy viên: Phụ trách quản lý tài chính. SĐT: +79156945799
  5. Đồng chí Nguyễn Thị Trinh – Ủy viên: Phụ trách quản lý giấy tờ thủ tục. SĐT: +79997808629

Các bạn đoàn viên, sinh viên có ý kiến đóng góp về vấn đề liên quan đến hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên tại Tula có thể liên hệ trực tiếp với các thành viên trong Ban chấp hành Liên chi đoàn. Ban chấp hành sẽ luôn lắng nghe và giải đáp thắc mắc của các bạn.